Geschiedenis

De geschiedwetenschappen houden zich bezig met de bestudering van gebeurtenissen, ontwikkelingen, culturen en volken uit het verleden. Hoe zijn historische gebeurtenissen verlopen en waarom zijn ze zo gegaan en niet anders? Hiervoor maken historici kritisch gebruik van geschreven en materiële bronnen. De gebeurtenissen in de periode van vóórdat er geschreven bronnen waren noemen we de prehistorie en vallen buiten de geschiedwetenschap. In Nederland wordt historisch onderzoek gedaan aan de meeste universiteiten. Het onderzoeksveld is zeer breed en Nederlandse historici doen onderzoek naar vrijwel elk aspect van het verleden. Veel aandacht gaat daarbij uit naar de bestudering van de Nederlandse geschiedenis, in het bijzonder de Gouden Eeuw en de Tweede Wereldoorlog. Maar Nederlandse historici doen ook onderzoek naar Duitse geschiedenis, Amerikaanse geschiedenis en Oost-Europa. Meer specifiek historisch onderzoek, bijvoorbeeld militaire- of sociale geschiedenis wordt gedaan aan gespecialiseerde onderzoeksinstituten. Kennislink schrijft over de volle breedte van de geschiedwetenschap, dus van de oudheid tot de moderne tijd. We volgen daarvoor het onderzoek van Nederlandse (en soms buitenlandse) historici, maar geven ook zelf historische achtergronden bij actuele ontwikkelingen.

Marjolein Overmeer was verkocht na het lezen van haar eerste Thea Beckman boek en ging jaren later Geschiedenis studeren in Leiden. De verhalen van en over ‘gewone’ mensen vindt ze nog steeds het boeiendst en daar schrijft ze dan ook het liefst over. Maar verder komen alle aspecten uit de Geesteswetenschappen aan bod.

Er is genoeg interessant wetenschappelijk onderzoek, maar hoe maak je dat toegankelijk en boeiend voor het brede publiek? Marjolein slaat graag bruggen tussen die twee. Niet alleen voor Kennislink maar ook als freelancer (De Lachende Cavalier).

In haar vrije tijd drinkt een borrel op een terras met vrienden, leest (meestal historische) boeken, kijkt (het liefst historische) films of bezoekt (inderdaad, bij voorkeur historische) musea.

Nemo kennislink 0825 zw
Marjolein Overmeer
Vakredacteur Geesteswetenschappen
Bekijk 714 artikelen over geschiedenis
Zoeken en filteren in
Geschiedenis
Filter & zoeken