Alle thema's

Thema: Synthetische biologie

Inhoud

Discussie

Specials

SYNENERGENE Forum

Op vrijdag 24 juni wordt in NEMO Science Museum in Amsterdam vanuit het Europese Synenergene project door het Rathenau Instituut een forum georganiseerd over synthetische biologie. Synthetische biologie is een nieuwe technologie die volgens sommigen oplossingen biedt voor problemen als klimaatverandering en energie- en watertekorten. Tijdens het SYNENERGENE Forum zullen de beloftes en mogelijke gevolgen van synthetische biologie besproken worden, bekeken vanuit een maatschappelijk perspectief. Deelname is gratis.

Zou jij een pil kopen om lekkerder te ruiken?

Met behulp van synthetische biologie zouden we bacteriën in het lichaam nuttiger kunnen maken dan ze nu al zijn. Bekijk de themapagina Synthetische biologie en Praat nu mee op Kennislink!

BWM cahier 'Synthetische Biologie'

Medium

Nadat in het jaar 2000 het complete menselijk genoom in kaart was gebracht, brak definitief een nieuwe periode aan in de biotechnologie. Tegenwoordig wordt zelfs al hard gewerkt aan het van de grond af opbouwen van 100% synthetische, maar desalniettemin levende cellen. In dit cahier beschrijven de leidende Nederlandse wetenschappers van dit moment wat synthetische biologie allemaal vermag. Download het cahier (PDF) hieronder.

Peiling: Wat doe jij met je extra jaren als je 130 jaar kan worden?

Kennislink heeft meer dan 50 publicaties over synthetische biologie in het archief.

Hier vind je alle artikelen over synthetische biologie

de iGEM competitie is een jaarlijks terugkerende internationale competitie op het gebied van synthetische biologie.
Studenten bedenken toepassingen op dit gebied en ontwerpen hun eigen biologische systemen.

Dit jaar deden vier teams uit Nederland mee: TU Delft, TU Eindhoven, Wageningen Universiteit, en de RUG.

Nog kleinere bouwstenen: Leven bouwen met moleculen

L cystein 8506

Moleculen zijn de chemische bouwstenen van alle materie en al het leven. Zonder het vermogen van moleculen om zichzelf te organiseren zou jij niet bestaan. In de natuur zie je het overal: verschillende moleculen klitten samen tot onderdelen van cellen, die onderdelen organiseren zich op hun beurt weer tot complete cellen. Cellen vormen weefsels, weefsels vormen organen, en organen vormen organismen. Hoe ver komen chemici met het imiteren van die werkwijze?

Aan - uit - aan -uit

In deze plant is het gen dat lichtgevend eiwit produceert aangesloten op klokgenen. Die maken een cyclus van 24 uur door waarin ze nu het licht uit of aan zetten. Overigens zijn deze opnamen gecomprimeerd waardoor het licht met het blote oog zichtbaar is. In werkelijkheid is de hoeveelheid licht die de plant produceert (nog) veel lager.
© Plantenfysiologie Wageningen Universiteit

Politiek over leven

Een Engelstalig rapport over het debat rond synthetische biologie heeft door Rathenau geactualiseerd. Het rapport Synbio politics: Bringing synthetic biology into debate (Politiek over leven: in debat over synthetische biologie) bespreekt ontwikkelingen in de synthetische biologie, maatschappelijke kwesties die deze oproepen en jongerendebatten die over dit onderwerp zijn gevoerd.