Alle thema's

Thema: Rassenwaan

Inhoud

Specials

Bwmlogo
Stichting Biowetenschappen en Maatschappij, via CC 0

Dit thema is gebaseerd op het gelijknamige cahier van de stichting Biowetenschappen en Maatschappij. Deze stichting brengt jaarlijks vier cahiers uit voor het brede publiek over actuele en toekomstige ontwikkeling en toepassing van de biowetenschappen, met de focus op de betekenis en gevolgen voor mens, dier en maatschappij.

BWM cahier 'Variatie in Vee'

Variatie in vee cover
Stichting Biowetenschappen en Maatschappij

Het begrip ‘rassen’ heeft bij huisdieren meer betekenis dan bij de mens. Over huisdierrassen verscheen in 2010 het cahier Variatie in Vee. Het is (inclusief lesmateriaal) te downloaden op de website van stichting Biowetenschappen en Maatschappij:

Lees meer

In 1989 promoveerde de historicus Jan Noordman in Nijmegen op de dissertatie ‘Om de kwaliteit van het nageslacht. Eugenetica in Nederland 1900-1950’ (Uitg. Sun, ISBN 9061682983).

Over Racisme in kunst en cultuur verscheen in 2005 ‘De Strijd Om Zwarte Piet’, van John Helsloot, als onderdeel van ‘Veranderingen in Het Alledaagse 1950-2000’, red. Isabel Hoving, Hester Catherine Dibbits en Marlou Schrover (Uitg. SDU).

Op Alles over DNA wordt het fenomeen epigenetica uitgelegd voor de doelgroepen bovenbouw HAVO en VWO.