Alle thema's

Thema: Klimaatverandering

Inhoud

Specials

Bwmlogo
Stichting Biowetenschappen en Maatschappij, via CC 0

Dit thema is gebaseerd op het gelijknamige cahier van de stichting Biowetenschappen en Maatschappij. Deze stichting brengt jaarlijks vier cahiers uit voor het brede publiek over actuele en toekomstige ontwikkeling en toepassing van de biowetenschappen, met de focus op de betekenis en gevolgen voor mens, dier en maatschappij.

Hommels leggen het loodje

Bombus cullumanus pierre rasmont

De hommelsoort Bombus cullumanus eet vooral klaver. Pierre Rasmont/IUCN

24% van de Europese hommelsoorten wordt met uitsterven bedreigd, zo blijkt uit nieuw onderzoek, gefinancierd door de EU. Hommels zijn als bestuivers van groot belang voor de voedselvoorziening. Ze hebben vooral te lijden onder de gevolgen van klimaatverandering en intensieve landbouw. Vooral in Nederland lijden de beestjes onder voedseltekort, intensieve landbouw en pesticiden.

Nederlands lab op de Zuidpool

Dirck gerritszlaboratorium docking station british antarctic survey nwo 4

Dirck Gerritszlaboratorium docking station British Antarctic Survey-NWO

Vandaag wordt het eerste Nederlandse laboratorium op de Zuidpool geopend. Het bestaat uit vier labs in vier zeecontainers, die zijn ondergebracht in het docking station (foto). Onderzoeksthema’s zijn klimaatverandering, glaciologie, mariene ecologie en oceanografie.