Je leest:

Zorg om nieuwe klimaatmaatregel

Zorg om nieuwe klimaatmaatregel

Auteur: | 17 november 2009

Begin december reizen veel wereldleiders af naar Kopenhagen om afspraken te maken over nieuw klimaatbeleid. Eén van de voorstellen om CO2-uitstoot terug te dringen, beloont landen die ontbossing indammen. Wetenschappers vrezen dat die maatregel een negatief effect kan hebben op de biodiversiteit van tropische bossen.

Begin december reizen veel wereldleiders af naar Kopenhagen om afspraken te maken over nieuw klimaatbeleid. Eén van de voorstellen die daar aan bod komt is REDD (Reduced Emissions from Deforestation and Degredation). Van alle CO2 die ligt opgeslagen in landplanten bevindt de helft zich in tropische bossen. Het kappen van deze bossen zorgt op dit moment voor 18 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. REDD moet de uitstoot terugdringen door landen die ontbossing indammen financieel te belonen.

In sommige tropische bossen ligt een grote hoeveelheid CO2 opgeslagen. Het kappen van zulke bossen draagt op dit moment voor 18 procent bij aan de totale, wereldwijde CO2-uitstoot.
Agência Brasil, Wikimedia Commons

Probleem verplaatsen

Veel overheden zien REDD als een win-win situatie. De helft van alle planten, diersoorten en insecten die we kennen, leeft in tropische bossen. Door ontbossing tegen te gaan, is zowel het klimaat als de natuur geholpen. Klinkt goed, maar klopt die redenering wel? Wetenschappers maken zich zorgen. In een artikel in vakblad Current Biology leggen zij uit hoe REDD zelfs een negatief effect kan hebben op de biodiversiteit van tropische bossen.

Agência Brasil, Wikimedia Commons

REDD focust op het terugdringen van de CO2-uitstoot. Door kappen in bossen met een hoge CO2-opslag te verbieden, verplaatst het probleem zich naar andere gebieden. En dat zijn juist de bossen met een hoge biodiversiteit, zo vrezen de wetenschappers. De correlatie tussen CO2-opslag en biodiversiteit is vaak slecht. Naar schatting is 50 procent van de ‘ecologische hotspots’ straks niet via REDD beschermd, omdat de concentratie CO2 er niet hoog genoeg is.

Extra regels

En dat is niet het enige probleem. Overheden hebben te maken met een begroting. Bossen waar veel endemische soorten leven en waar soms nog maar 10 procent van het oorspronkelijke leefgebied over is, zijn erg duur om te beschermen. Landen kiezen, met het oog op CO2-uitstoot, liever voor een gebied als de Amazone waar 85 procent van het bos nog intact is.

Ook in de Amazone, zoals hier in Brazilië, treedt ontbossing op (bruine stukken). Toch is het bos in het Amazonegebied nu nog voor 85 procent intact en daardoor relatief goedkoop om te beschermen.
Wikimedia Commons

Moeten we dit voorstel dan helemaal verwerpen? Nee, want de wetenschappers zien wel mogelijkheden voor REDD. In Kopenhagen moeten volgens hen extra regels aan het voorstel worden toegevoegd om ook de biodiversiteit te beschermen. Daarnaast moet het IPCC in haar toekomstige rapporten de verplaatsing van ontbossing in kaart brengen. Op die manier kunnen landen gemakkelijk controleren of de nieuwe klimaatmaatregel wellicht nadelige gevolgen heeft.

Wat vind jij?

Moet de klimaattop rekening houden met biodiversiteit?

Een nieuwe klimaatmaatregel kan slecht uitpakken voor planten en dieren in tropische bossen. Moeten wereldleiders daar tijdens de klimaattop in Kopenhagen rekening mee houden?

Bronnen

Biodiversity and REDD at Copenhagen (Alan Grainger e.a.), Current Biology, november 2009

Zie ook

Lees meer over klimaatverandering op Kennislink

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 17 november 2009
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.