Je leest:

Zelfregulerend verkeerslicht drukt wachttijd

Zelfregulerend verkeerslicht drukt wachttijd

Zelfregulerende stoplichten kunnen de wachttijd in drukke verkeerssituates tot 77% omlaag brengen. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Carlos Gershenson aan de Vrije Universiteit Brussel.

Zogenaamde ‘zelfregulerende’ verkeerslichten kunnen de verkeersdoorstroming aanzienlijk verbeteren omdat ze zich dynamisch aanpassen aan de huidige verkeerssituatie. Een simulatie voor de Wetstraat in Brussel leverde tot 77% minder filetijd op het spitsuur. Dit in tegenstelling tot systemen van ‘groene golf’ waarbij geen rekening gehouden wordt met de veranderingen in de beweging van het verkeer. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Carlos Gershenson, verbonden aan het Centrum Leo Apostel van de Vrije Universiteit Brussel. In zijn onderzoek bestudeert hij de haalbaarheid van een aantal zelfregulerende systemen.

Verkeerslichten zijn geprogrammeerd om in een vast patroon auto’s tegen te houden en door te laten. Zelfregulerende verkeerslichten stemmen hun gedrag af op de hoeveelheid auto’s op de wegen naar een kruispunt.

Gershenson’s zelfregulerende verkeerssysteem worden de voertuigen ingedeeld in groepen (‘pelotons’). Tussen die pelotons wordt een marge gelaten die kan dienen om verkeer dat vanuit een zijstraat komt door te laten.

Zelfregulerende systemen moeten het management, de besturing en de analyse van grootschalige systemen vereenvoudigen. Deze systemen configureren zichzelf, optimaliseren zelf hun prestaties en herstellen zichzelf van fouten. Bovendien passen ze zich aan de veranderlijke omgeving aan.

De Brusselse Wetstraat was onderwerp van Carlos Gershenson’s verkeerssimulatie. Het is een van de drukste invalswegen van de Belgische hoofdstad. bron: Wikipedia Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

Simulaties met zelfregulerende verkeerslichten voor de Wetstraat in Brussel leverden alvast hoopvolle resultaten op. De simulatie toont aan dat om 0, 1, 2, 5, 6, 20, 21 en 23 uur de totale wachttijd voor voertuigen daalt met ruim 60%. Om 10, 17 en 18 uur (spitsuur) haalde de simulatie de filetijd met 64% filetijd omlaag. Om 7u was dat 47% en tussen 8 en 9u was dat 36,6%. De gemiddelde wachtrijen (aantal auto’s) aan de lichten zijn ook opmerkelijk minder lang (-50% wat neerkomt op 25% minder reistijd).

Ondanks de mooie resultaten van de simulatie zal het nog even duren voor het systeem volledig in de praktijk kan toegepast worden. Alle simulaties voor de wetstraat werden met gewone personenauto’s uitgevoerd omdat er geen gegevens bekend zijn over het aantal grote voertuigen (bussen en vrachtwagens) dat dagelijks door de Wetstraat dendert.

De simulatie houdt voorlopig ook nog geen rekening met andere gebeurtenissen die het verkeer kunnen ophouden zoals een defect voertuig, ongevallen, taxi’s die stoppen, enz… Het is ook nog niet duidelijk wat de invloed is van het toevoegen of weghalen van extra verkeerslichten. Verder onderzoek moet in kaart brengen hoe een zelfregulerend systeem met zulke problemen omgaat.

Carlos Gershenson verdedigde zijn doctoraat op 2 mei aan de Vrije Universiteit Brussel.

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 03 mei 2007
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.