Je leest:

Woestijnen slurpen CO2

Woestijnen slurpen CO2

Auteur: | 13 juni 2008

Natuurlijke opslag van CO2 vindt plaats in verschillende reservoirs zoals de atmosfeer, de planten en de oceaan. Toch is niet bekend waar alle CO2 wordt opgeslagen. Er bestaat een zogenaamde ‘missing sink’, een missend reservoir. Onderzoek wijst uit dat woestijnbodems veel CO2op zouden kunnen slaan. Richard Stone, schrijver van het nieuwsbericht in Science, meldt echter ook kritiek op de gebruikte methode door andere wetenschappers.

Koolstofdioxide (CO2) concentraties stijgen sinds het begin van de industriële revolutie rond 1850. Daarnaast komen er jaarlijks grote, natuurlijke hoeveelheden CO2 vrij, die weer worden opgenomen door bijvoorbeeld planten. Voor een groot deel zijn wetenschappers er zeker van waar al deze CO2 wordt opgeslagen. Van een klein deel echter niet. Ze spreken dan ook van een ‘missing sink’, oftewel een missend opslagreservoir. Richard Stone schrijft in Science dat woestijnachtige gebieden de spectaculaire oplossing kunnen zijn op basis van eerder onderzoek. Woestijnbodems nemen ’s nachts namelijk verrassend veel CO2 op.

Woestijnachtige gebieden beslaan 35% van het aardoppervlak, gelijk aan 5,2 miljard hectare. De opslag per jaar zou 5,2 miljard ton CO2 per jaar kunnen bedragen. Dit is maar liefst de helft van de totale hoeveelheid CO2 die per jaar wordt uitgestoten door het verbruik van fossiele brandstoffen. Oceanen en bossen vielen al af – zijn woestijnbodems de ‘missing sink’?

De Sahara is met een oppervlakte van 9 miljoen km2 de grootste woestijn op aarde. Volgens Richard Stone kunnen woestijnbodems ’s nachts CO2 uit de atmosfeer opslaan. Wat zou de bodem hier opslurpen? Bron: NASA

Voorzichtigheid

Voorlopig is grote opname van CO2 in de nacht slechts voor twee woestijnen aangetoond: de Chinese Gubantonggut woestijn en de Amerikaanse Mojave woestijn. Voor bovenstaande getallen is dus de aanname gemaakt dat ook andere woestijnen vergelijkbare hoeveelheden CO2 opnemen. Ook is onbekend waar alle koolstof dan wel blijft, want koolstof bouwt zich normaal gesproken traag op in de bodem. Mogelijk wordt bij dag de opgeslagen CO2 weer vrijgegeven en is de ‘missing sink’ slechts een spook. Ook zou verhoogde neerslag in de twee woestijnen een rol kunnen spelen en dus zou de extra opslag slechts tijdelijk zijn. Neerslag zorgt immers voor meer begroeiing en een andere bodem.

De bodem van de Mojave woestijn in Californië, Utah, Arizona en Nevada neemt veel CO2 op. Bron: Creative Commons

Veel is nog onduidelijk en meer onderzoek aan woestijnachtige gebieden is hard nodig. Gebieden die al anderhalve eeuw een stabiel klimaat hebben, verdienen extra aandacht om deze kwestie uit te zoeken. Hier is namelijk geen verandering opgetreden waardoor de CO2 opname van de bodem stabiel moet zijn geweest.

Referentie:

Stone, R., 2008. Have Desert Researchers Discovered A Hidden Loop in the Carbon Cycle? Science 320 1409-1410.

Zie ook:

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 13 juni 2008
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.