Je leest:

Wereldvoedseldag

Wereldvoedseldag

Auteur: | 16 oktober 2009

Vandaag is het Wereldvoedseldag. De Verenigde Naties hoopt dat we op 16 oktober even stilstaan bij het wereldvoedselprobleem. Op het moment lijdt een zesde van de wereldbevolking nog altijd aan honger en ondervoeding. En dat worden er de komende decennia veel meer, vreest de Verenigde Naties.

Volgens cijfers van de Food and Agricultural Organization (FAO) van de Verenigde Naties zijn er op het moment meer dan één miljard mensen ondervoed. Dit jaar zouden er ongeveer 105 miljoen mensen met honger zijn bijgekomen. Uiteraard vinden we die mensen niet in Wognum (al schijnt de bakker uit Wognum het wel zwaar te gaan krijgen), maar in de ontwikkelingslanden in het Zuiden.

De hongerkaart: percentage van de bevolking dat aan honger en ondervoeding lijdt per land.

Voedsel in de toekomst

In 2000 spraken wereldleiders af om iets aan de honger in de wereld te doen. Het halveren van extreme honger in 2015 is een van de acht milleniumdoelen. De Verenigde Naties vreest nu echter dat het wereldvoedselprobleem in de toekomst nog veel groter wordt. Dat heeft te maken met een aantal factoren. Zo zullen er halverwege deze eeuw, in 2050, veel meer monden gevoed moeten worden: zo’n 9 miljard (tegenover 6,7 miljard nu). Deze bevolkingsgroei vindt vooral plaats in ontwikkelingslanden die toch al moeite hebben om hun bevolking te voeden. Daarnaast zullen mensen in opkomende economieën zoals China en India meer gaan consumeren. In plaats van een beetje rijst met groente, zullen de nieuwe rijken liever hun tanden in een stuk biefstuk zetten. Voor een kilo vlees heb je gemiddeld zo’n 8,5 kilo graan nodig. De stijgende vraag naar vlees en andere producten, maakt dus dat er nog minder landbouwgrond en graan overblijft om de bevolking in de armste landen te voeden.

Er zijn meer redenen. Landbouwgewassen als mais worden gebruikt om biobrandstoffen te produceren. Biobrandstoffen concurreren dus met de voedselvoorziening, zeker als we in de toekomst vaker groen gaan tanken. Daarnaast zal de kwaliteit van de landbouwgrond in veel ontwikkelingslanden de komende decennia verslechteren, als gevolg van uitputting van de grond, verzilting en erosie. Ook de gevolgen van klimaatverandering – minder of juist veel meer regen, onvoorspelbare seizoenen, overstromingen – kunnen ervoor zorgen dat er steeds minder vruchtbare grond beschikbaar is voor het verbouwen van voedsel.

Al met al klinkt dat niet rooskleurig. Toch zijn veel wetenschappers optimistisch. Met behulp van nieuwe technologieën en genetisch-gemodificeerde gewassen denken ze de stijgende vraag naar landbouwgewassen te kunnen bijbenen.

Wetenschappers over voedsel:

Honger is een politiek probleem

Toch kun je je afvragen of technologische vooruitgang de oplossing is. Immers: op het moment is er ook al genoeg eten om de wereld te voeden. Dat er nog steeds mensen honger hebben, is vooral een politieke kwestie. Het lukt onze politici, economen, bedrijven en internationale organisaties maar niet om al dat beschikbare voedsel op een eerlijke manier te verdelen. Ook wordt voedsel in conflictgebieden zoals Congo of de Hoorn van Afrika nog wel eens gebruikt als politiek wapen: machthebbers kunnen voedsel voor de bevolking in opstandige regio’s achterhouden, in de hoop het verzet te breken. Wetenschappers kunnen de prachtigste dingen uitvinden, maar als de politieke wil ontbreekt om voedsel en nieuwe technologieën te delen, blijven sommige magen rommelen van de honger.

Zie ook:

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 16 oktober 2009
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.