Je leest:

Weinig chemische vervuiling in nieuwe kweekvissoorten

Weinig chemische vervuiling in nieuwe kweekvissoorten

De hoeveelheid chemische vervuiling in nieuwe kweekvissoorten uit supermarkten is erg laag, zo blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit voor de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). De aangetroffen gehalten aan chemische stoffen in vissen als pangasius en tilapia en in tropische garnalen bevinden zich ruim onder de wettelijk vastgelegde productnormen. De conclusie is dat consumptie van de onderzochte soorten kweekvis geen voedselveiligheidsrisico’s met zich meebrengt.

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) had de VU om het onderzoek gevraagd omdat de consumptie van kweekvis sterk toeneemt. Het is de eerste keer dat zo’n breed scala aan vervuilingen in deze vissoorten is onderzocht.

Het onderzoek, uitgevoerd door het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM), omvat bekende vissoorten als zalm en forel, maar ook nieuwere soorten zoals pangasius en tilapia. IVM deed samen met collega-instituten onderzoek naar residuen van antibiotica, zware metalen, dioxines, polychloorbifenylen, DDT, gebromeerde vlamvertragers en perfluor surfactanten in kweekvis. Antibiotica kunnen worden toegepast in de viskweek om visziekten te behandelen. De andere stoffen worden niet toegepast in de viskweek maar kunnen als verontreiniging in visvoer voorkomen en zodoende worden opgenomen in de vis.

Zware metalen

Bij het onderzoek zijn geen sporen van antibiotica aangetroffen. Wel werden andere vervuilingen gevonden zoals zware metalen, dioxines, polychloorbifenylen, DDT, gebromeerde vlamvertragers en perfluor surfactanten. Ook deze blijven echter ruim beneden de daarvoor geldende wettelijke productnormen. Vooral pangasius, tilapia en tropische garnalen scoorden goed in dit opzicht.

Naast het onderzoek naar kweekvis is kleinschalig onderzoek gedaan naar grondstoffen voor visvoer en het visvoer zelf, waarbij is gekeken naar residuen van het bestrijdingsmiddel toxafeen en door schimmels geproduceerde mycotoxines. Hoewel vervuiling is aangetroffen, ligt ook hier het gehalte ruim onder de geldende productnormen.

Meer over vis en vervuiling op Kennislink:

Zie ook:

Dit artikel is een publicatie van Vrije Universiteit Amsterdam (VU).
© Vrije Universiteit Amsterdam (VU), alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 22 juli 2009
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.