Je leest:

Weer koelwatertekort?

Weer koelwatertekort?

Auteur: | 3 augustus 2004

Als het waterpeil van de grote rivieren te ver daalt en het water te warm wordt, kunnen energiecentrales niet voldoende warmte kwijt. Netbeheerder TenneT heeft fase 1 van zijn stappenplan al in werking gezet.

Bijna een jaar geleden was het peentjes zweten in Nederland: niet alleen was het tropisch heet, door de hoge temperaturen dreigde er ook een energietekort. Energiecentrales moeten namelijk hun afvalwarmte kunnen lozen, maar daar zijn door de overheid beperkingen aan gesteld. Looswater mag niet warmer dan 30 oC zijn; boven die temperatuur krijgen allerlei planten en dieren last van de warmte. Als het rivierwater van zichzelf al warm is, kunnen de energiecentrales er niet veel afvalwarmte in kwijt. De stroomreserves in het energienet raken dan in de knel.

Bovenop het probleem van hoge temperaturen kwam dat van een laag waterpeil. Minder water in de rivieren betekent minder koelwater voor de energiecentrales. Net als vorig jaar daalt het waterpeil bij Lobith (waar de Rijn het land binnenkomt) nu. Reden genoeg voor waakzaamheid, vond de netwerkbeheerder Tennet, de organisatie die verantwoordelijk is voor het Nederlandse energienetwerk.

Elke energiecentrale produceert afvalwarmte. Hier wordt die in koeltorens geloosd door water te verdampen. Ook lozen in rivieren is mogelijk, maar niet onbeperkt…

Vorig jaar kondigde TenneT in augustus fase twee, oftewel ‘code rood’ af; dat betekende dat er onvoldoende reservecapaciteit om noodsituaties – zoals uitval van een centrale – op te vangen. De fase 0 die de beheerder op 2 augustus 2004 afkondigde is van kracht zolang de temperatuur van het oppervlaktewater bij Lobith boven de 23°C is.

De drie fasen van het stappenplan

Fase 0: het stappenplan is weliswaar operationeel, maar het totaal aan regel- en reservevermogen (afroeptijd =< 8 uren) ter beschikking van TenneT bedraagt steeds meer dan 1400 MW;

Fase 1: het beschikbare regel- en reservevermogen is op enig moment minder dan 1400 MW (afroeptijd =< 8 uren) maar steeds meer dan 700 MW (afroeptijd =< 30 minuten);

Fase 2: het beschikbare regel- en reservevermogen (afroeptijd =< 30 minuten) is op enig moment minder dan 700 MW.

Code red!

Vorig jaar nog sprak TenneT van de codes groen, geel en rood om de fases van haar stappenplan aan te duiden. Sinds die kleurcodering in de VS, maar langzamerhand ook in Europa in zwang komt om terroristische dreigingen aan te duiden, is de netwerkbeheerder gegaan op de nieuwe indeling.

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 03 augustus 2004
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.