Je leest:

Weer en water oorzaak meeste natuurrampen

Weer en water oorzaak meeste natuurrampen

Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) is 80% van de natuurrampen in de laatste tien jaar van meteorologische of hydrologische oorsprong; ook de gevolgen van natuurrampen zijn de laatste decennia sterk toegenomen.

In de jaren vijftig bedroeg de schade door natuurrampen, inclusief aardbevingen en vulkaanuitbarstingen, naar schatting 5 miljard Amerikaanse dollar. In de jaren negentig was dat opgelopen tot 40 miljard dollar. Meer dan 65% van de schade en ongeveer 90% van het aantal dodelijke slachtoffers komt voor rekening van weer en waterrampen. De droogte kostte wereldwijd in de jaren negentig aan meer dan 280.000 mensen het leven.

Satellieten bieden een schat aan informatie over wolken en weersystemen die de meteorologen gebruiken voor hun verwachtingen en waarschuwingen. bron: SRC Planeta, Roshydromet

De laatste jaren is grote vooruitgang geboekt in het monitoren en voorspellen van weer en bedreigingen door het water. De moderne communicatiemiddelen maken het mogelijk om verwachtingen en waarschuwingen zo snel en adequaat mogelijk te verspreiden. Dat biedt betere mogelijkheden tot het tijdig nemen van maatregelen in dreigende situaties. Een goede verwachting van extreem weer, dat kan leiden tot een overstroming of droogte, kan veel levens besparen en ook de economische schade beperken. Zo is het aantal slachtoffers door natuurrampen in Bangladesh, waar het waarschuwingssysteem voor tropische cyclonen de laatste decennia enorm is verbeterd, sterk afgenomen, van naar schatting 300.000 doden in 1971 tot 13.000 doden in 1991 en 200 slachtoffers in 1994.

Veranderingen in het klimaat zijn niet nieuw, maar deze hadden vroeger een natuurlijke oorzaak. De klimaatveranderingen die we nu meemaken worden voor een deel toegeschreven aan menselijke invloeden. Volgens de WMO is de wereldgemiddelde temperatuur sinds het begin van de metingen in 1860 met 0,6 graden gestegen, trekken gletsjers zich wereldwijd terug (in totaal met naar schatting 100 km3 per jaar) met grote gevolgen voor de rivieren.

Een toename van het aantal hete dagen en hittegolven heeft enorme gevolgen, zoals bleek uit de vele hittedoden in Noord-Amerika in 1988 en in Europa in de hete zomer van 2003. De veranderingen van het klimaat leiden in deze eeuw tot een verdere temperatuurstijging tussen 1,4 en 5,8 graden. De zeespiegel die in de vorige eeuw met 10 tot 20 cm is gestegen gaat in de 21e eeuw met naar schatting 9 tot 88 cm omhoog met alle gevolgen vandien voor eilanden, havens, landbouwgronden, drinkwater en toerisme.

Naar verwachting neemt de neerslag in de 21 eeuw op de middelbare en hogere breedten in intensiteit toe. Op lagere breedten wordt juist minder neerslag verwacht, zodat verspreid over de aarde zowel de kans op droogte als op overstromingen groter wordt.

Dit artikel is een publicatie van Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI).
© Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 30 april 2004
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.