Je leest:

Watertekort en hittegolven

Watertekort en hittegolven

Auteur: | 24 november 2005

Volgens Amerikaanse onderzoekers zal door klimaatverandering ruim een zesde deel van de wereldbevolking in de toekomst te maken krijgen met ernstige watertekorten. Zij waarschuwen hiervoor in het laatste nummer van Nature.

Eén van de gevolgen van de toenemende opwarming van de aarde is dat steeds meer sneeuw, steeds eerder zal smelten. Door het ontbreken van voldoende waterreservoirs om al dat bruikbare smeltwater op te vangen, zal een groot deel ervan direct wegstromen in zee. Met name in de zomer, wanneer we het hardst op dergelijke watervoorraden zijn toegewezen, zullen daardoor ernstige watertekorten kunnen ontstaan.

Gezondheid bedreigd

Maar een tekort aan water is volgens onderzoekers van de universiteit van Wisconsin (VS) nog maar één van de problemen die ons te wachten staan; de mens zal in een warmere wereld ook meer gezondheidsproblemen krijgen. De onderzoekers wijzen al op het toegenomen aantal doden door hittegolven van de laatste tijd en volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) sterven er nu al jaarlijks al zo’n 150.000 mensen aan directe of indirecte gevolgen van de klimaatverandering.

Door een klimaatmodel berekende stijging van de zomer-temperatuur per jaar (2000-2100).

Daarnaast vrezen de onderzoekers dat door een stijgende temperatuur steeds vaker oogsten zullen mislukken, terwijl het wereldklimaat zelf steeds gunstiger zal worden voor insecten die schadelijke ziektes over kunnen dragen.

Economische gevolgen

Naast onze gezondheid zal ook ook onze welvaart en economie te lijden krijgen onder het dreigende watertekort. De industrie, landbouw en huisgezinnen zullen in de zomermaanden de krappe watervoorraden moeten delen en de scheepvaart zal door het lage waterpeil beperkt worden. Er kan minder energie opgewekt worden met waterkracht en de inkomsten uit wintersporttoerisme zullen voor de landen rond de Alpen dalen omdat het ski-seizoen nou eenmaal korter zal zijn.

Ook in ons eigen koude kikkerlandje zullen de gevolgen van de opwarming te merken zijn. Zo zullen de temperaturen in het Rijngebied volgens klimaatmodellen tot 2050 met bijna 2,5 °C stijgen. Daarmee zal het waterpeil van de Rijn steeds afhankelijker wordt van de regenval, meent Tim Barnett en zijn mede-onderzoekers van de Scripps Institution of Oceanography in Californië (VS). Dit leidt uiteindelijk tot een situatie waarin er ’s winters steeds vaker hoogwater zal komen te staan, terwijl er zich in de zomer juist vaker en langer periodes van droogte zullen voordoen.

Zie ook:

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 24 november 2005
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.