Je leest:

Waar de zeespiegel nog sneller stijgt

Waar de zeespiegel nog sneller stijgt

Auteur: | 25 juni 2012

We maken ons als laaggelegen land terecht zorgen over de zich versnellende zeespiegelstijging. Regionaal kunnen echter grote verschillen optreden ten opzichte van het gemiddelde. Een schokkend voorbeeld komt van de andere kant van de Atlantische Oceaan.

Ze stijgt en blijft stijgen, steeds sneller en sneller; waar de wereldwijde zeespiegelstijging nu gemiddeld zo’n 3 mm per jaar is, was het tussen 1961 en 2003 nog maar 1,8 mm op jaarbasis. In het woord ‘gemiddeld’ zit echter nog een zekere reserve, want niet overal stijgt de zeespiegel even snel.

New York: zeer kwetsbaar voor zeespiegelstijging.
Germán Ramos

Sommige gebieden komen er goed vanaf, terwijl het water steeds sneller rijst aan andere kusten. Eén voorbeeld komt van een kuststreek waaraan tientallen miljoenen mensen wonen. Asbury Sallenger en collega’s (allen USGS) rapporteren hierover in Nature Climate Change en de streek waar zij het over hebben is de noordelijke oostkust van de V.S. ten noorden van Cape Hatteras in de staat North Carolina. Wellicht de bekendste miljoenensteden aan deze kust zijn New York, Boston en Philadelphia.

Mede-auteur Peter Howd vertelt aan Kennislink: “De studie laat zien dat de snelheid van zeespiegelstijging flink hoger is langs de noordelijke helft van de oostkust van de Verenigde Staten. Gemiddeld genomen stijgt de zeespiegel voor deze regio sneller over de laatste 30 jaar (1980-2009) dan over de 30 jaar daarvoor.”

Een 1000 km lange ‘hotspot’ van versnelde zeespiegelstijging noemen de wetenschappers het. Als dat zo doorgaat betekent het 20-29 cm extra in 2100 bovenop de normale zeespiegelstijging rond de metropool New York.

De versnelling van de zeespiegelstijging is het grootst aan de Amerikaanse oostkust, waar veel grote steden zich bevinden. Van de westkust zijn ook metingen bekend, maar die zitten in het blauwe tot transparante bereik. Daar vindt ten opzichte van het gemiddelde dus geen versnelling van de zeespiegelstijging plaats. Daarom is de situatie aan dit deel van de Amerikaanse kust uniek.
USGS

Meer aan de hand

Die versnelling van de zeespiegelstijging is maar liefst 3-4 maal zo veel als het wereldwijde gemiddelde. Er moet dus wel meer aan de hand zijn dan het simpelweg afsmelten van ijs en de uitzetting van het water door de warmere temperaturen op aarde. “Eén mogelijke oorzaak van de versnelling in de hotspot zou een vertraging van de oceaancirculatie in de Atlantische Oceaan kunnen zijn,” vertelt Howd. Bert Vermeersen (TU Delft) reageert: “Zij relateren deze hotspot aan veranderingen in oceaanstromingen, die weer gerelateerd zouden kunnen zijn aan opwarming van het oceaanwater en/of aan toevoer van smeltwater.”

Cape Hatteras, North Carolina, V.S.
US Air Force

Specifiek zorgt extra smeltwater door de hogere temperaturen op aarde voor een vertraging van de oceaancirculatie in de Atlantische Oceaan volgens Howd. Een zwakkere stroming betekent dat zich minder water begeeft in het centrum van de stroming ver van de kust (water hoopt zich immers op rond het centrum van de stroming). Dat water beweegt zich de laatste decennia langzaam naar de kust en blijkbaar vooral naar de noordelijke oostkust van de V.S.

De Amerikaanse studie laat zien dat het van groot belang is om het kustbeleid niet alleen af te laten hangen van de gemiddelde wereldwijde zeespiegelstijging én van de gemiddelde wereldwijde versnelling van de zeespiegelstijging op dit moment. Doen we dat wel dan kan een kustwering, waar dan ook ter wereld, het wel eens veel sneller begeven dan gedacht. Veel politici van de staat North Carolina hebben er in ieder geval nog weinig van begrepen zo bleek deze maand. Een wetsvoorstel aangaande kustplanning stelt namelijk voor om uit te gaan van een lineaire zeespiegelstijging.

Nederland

Een belangrijke vraag is hoe het staat met Nederland, want ook aan onze kust liggen steden en bovendien ligt 20% van Nederland onder het huidige zeeniveau. Rijst de zeespiegel ook steeds sneller in het Noordzeegebied? Vermeersen: “Daar is niet zoveel over bekend, en de regionale veranderingen voor de Noordzee zijn nou juist één van de dingen die in Nederland veel beter onderzocht zouden moeten worden. Wellicht dat mijn positie bij het NIOZ hiertoe een aanzet kan geven!” Vorige week werd bekend dat Vermeersen per 1 juli voor anderhalve dag per week voor het NIOZ gaat werken.

Bron:

Zie ook:

Lees meer over zeespiegelstijging op Wetenschap24:

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 25 juni 2012
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.