Je leest:

Vurige toekomst voor Yellowstone

Vurige toekomst voor Yellowstone

Auteur: | 12 augustus 2011

Nationaal park in de V.S. en bijzonder vaak in het nieuws: Yellowstone laat echter nu eens niet van zich horen vanwege een mogelijk op handen zijnde superuitbarsting, maar vanwege het toenemend aantal bosbranden veroorzaakt door klimaatverandering. Zal het gebied blijvend veranderen?

Meestal in het nieuws door een zwerm aardbevingen, maar deze keer niet. Het nationale park Yellowstone (Wyoming, V.S.), waarin de supervulkaan ligt, staat zo nu en dan in vuur en vlam. Niet omdat lava hier naar buiten stroomt, maar ‘gewoon’ door bosbranden. In de toekomst zullen deze bosbranden echter steeds vaker voorkomen, volgens Anthony Westerling (Universiteit van Californië, V.S.) en collega’s in Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Yellowstone

Yellowstone is thuisbasis van de vele planten en dieren, zoals de gevaarlijke grizzlyberen, de Amerikaanse bizons, lynxen, elanden, wapiti’s, poema’s en wolven. Maar niet in de laatste plaats is Yellowstone vooral bekend als supervulkaan. Een enorme, warme pluim bevindt zich in de ondergrond en zo eens in de 600.000-700.000 jaar vindt een superuitbarsting plaats, die de hele wereld kan beïnvloedden. Een hoog aantal kleine aardbevingen leidt daarom al gauw tot enige opschudding. In Yellowstone zijn ook veel geothermische verschijnselen te zien zoals bijvoorbeeld de Grand Prismatic Spring.

Bosbrand

De studie van Westerling en collega’s omvat niet alleen het nationale park van Yellowstone maar ook het Greater Yellowstone Ecosystem, waar Yellowstone National Park een onderdeel van is.

Kaart van de omvang van het Greater Yellowstone Ecosystem, waar Yellowstone National Park een onderdeel van is.
NPS

Hier komen zo af en toe grote bosbranden (>200 ha) voor. Vooral hoge temperaturen en de vaak daarmee gepaard gaande lage luchtvochtigheid, als mede weinig regen in de zomermaanden zijn een voorwaarde voor de bosbranden. In de laatste 10.000 jaar brandde een bebost oppervlakte zo groot als het gebied af in 75-300 jaar.

In de noordelijke Rocky Mountains is het al enkele decennia raak: daar komen meer bosbranden voor door de hogere temperaturen en het eerder smelten van sneeuw. Er is dus een langer warm seizoen. De kennis van de ‘Rockies’ gebruikten de onderzoekers tezamen met drie klimaatmodellen om te kijken wat er met bosbranden in Yellowstone gaat gebeuren in de komende ca. 90 jaar.

En er zijn heel wat schokkende resultaten. Volgens de modellen zijn er in 2020 al meer bosbranden ten opzichte van 1951-1990. Jaren zonder grote bosbranden komen na 2050 dan nauwelijks meer voor. In 1988 brandde er ongeveer één miljoen hectare af in het Greater Yellowstone Ecosystem, een grote zeldzaamheid. Van 2011-2050 kunnen echter één tot vijf van dit soort branden voorkomen.

Een bosbrand in Canada.
Bunk S., World on Fire. PLoS Biology

Ook de tijd om een gebied zo groot als het Greater Yellowstone Ecosystem af te laten branden neemt dramatisch af; waar het eerst nog meer dan 75 jaar was, zal het rond 2050 minder dan 30 jaar zijn. Als er volgens de onderzoekers dan tenminste nog wel genoeg brandstof (hout) over is!

Hoe het ook zij, het gebied gaat de komende decennia waarschijnlijk drastische veranderingen tegemoet. De flora zal veranderen. Dit zal ongetwijfeld ook effect hebben op de populaties van wild zoals herten, beren en wolven.

Ook op andere plaatsen ter wereld komen al meer branden voor; er zullen in de toekomst ook meer grote branden gaan plaatsvinden. Bij dit verbranden van dit organische materiaal komen grote hoeveelheden koolstof vrij. En dat is natuurlijk slecht nieuws voor het toch al versterkte broeikaseffect…

Bronnen:

Zie ook:

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 12 augustus 2011
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.