Je leest:

Vroegmiddeleeuwse graven gevonden bij Oegstgeest

Vroegmiddeleeuwse graven gevonden bij Oegstgeest

Auteur: | 12 juli 2012

Bij een opgraving in Oegstgeest zijn Leidse archeologen op twee vroegmiddeleeuwse graven gestuit. Het zijn graven van volwassen vrouwen, die bijgezet waren in een kuil. Op de geraamtes werden restanten van bronzen sieraden en een kralensnoer gevonden. De graven dateren uit de zevende eeuw.

Grote nederzetting

‘De vondst van begravingen uit deze periode is in West-Nederland zeer bijzonder’, zegt Jasper de Bruin, de leider van het onderzoek. De opgravingen, gestart in 2009, hebben tot dusver gegevens opgeleverd over een grote nederzetting, die tussen 500 en 750 na Christus bewoond is geweest. Naast boer waren de toenmalige inwoners ook actief als handelaar en visser. Hoewel veel delen van de nederzetting zijn opgegraven, ontbraken tot dusver sporen van de bewoners zelf. Die zijn nu aangetroffen.

Een van de skeletten; de duimstok ernaast heeft een schaalverdeling in centimeters.
Universiteit Leiden

Laagje stro of bloemen

De twee grafkuilen liggen aan de rand van de nederzetting. In de grafkuilen werd een laag organisch materiaal teruggevonden, dat mogelijk afkomstig is van stro of bloemen die in het graf geplaatst waren. Onderzoek aan grondmonsters van deze laag moet bevestigen of het hier inderdaad om stro of bloemen gaat.

Snoer van 71 kralen

De sieraden van brons waren in zeer slechte staat en zijn vermoedelijk alleen via röntgenopnames te bestuderen. Dit geldt niet voor het kralensnoer dat in een van de graven werd gevonden; deze was in goede staat. Het gaat om een snoer van 71 kralen van glas, natuursteen en barnsteen. De vondsten zullen de komende tijd geconserveerd en gerestaureerd moeten worden, voordat ze aan het publiek getoond kunnen worden.

Hondenskeletten

Hoewel er hard gezocht is naar meer begravingen, lijkt het er nu op dat er geen andere graven aanwezig zijn geweest, aangezien het omliggende terrein volledig is opgegraven. Naast de twee vrouwengraven werden ook drie hondenskeletten gevonden. Mogelijk werden de huisdieren en de mensen bij elkaar begraven.

Onderwijsopgraving Sinds 2009 voert de Faculteit der Archeologie, in opdracht van het Expertisecentrum Vastgoed van de Universiteit Leiden, opgravingen uit in Oegstgeest. Het project is sinds 2011 een zogenaamde onderwijsopgraving, waar studenten niet alleen leren opgraven, maar waar ze ook tijdens hun verdere studie kunnen stagelopen. De vondsten kunnen door de studenten gebruikt worden voor onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van hun scriptie. Deze combinatie tussen onderwijs en onderzoek op een opgraving komt in Nederland zelden voor. Het onderzoek is op 29 juni afgesloten maar op de Facebookpagina is nog genoeg informatie over de opgraving te vinden.

Dit artikel is een publicatie van Universiteit Leiden.
© Universiteit Leiden, alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 12 juli 2012
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.