Je leest:

Vreemde taal makkelijker voor meertaligen

Vreemde taal makkelijker voor meertaligen

Auteur: | 27 mei 2009

Mensen die al twee talen spreken, leren makkelijker een nieuwe taal dan mensen die alleen hun moedertaal spreken. Het voordeel is niet zozeer te danken aan een talenknobbel, maar aan de ervaring opgedaan tijdens het leren van de tweede taal.

Meertaligen leren makkelijker een nieuwe taal dan mensen die slechts één taal spreken. Dit blijkt uit onderzoek van Viorica Marian, onderzoekster aan de Northwestern University (VS.). Zelfs als de nieuwe taal sterk verschilt van de bekende talen, hebben meertaligen een voordeel bij het leren.

Geen talenknobbel

De onderzoekers lieten drie groepen proefpersonen woordjes uit een zelfverzonnen taal leren. Twee groepen waren tweetalig: Engels-Mandarijn en Engels-Spaans. De proefpersonen uit de derde groep spraken alleen Engels. De klanken van de nieuwe woordjes leken niet op de klanken van het Mandarijn, Spaans of Engels. Uit tests bleek dat de tweetaligen twee keer zoveel woordjes hadden onthouden als de ééntaligen.

“Men denkt vaak dat mensen die meerdere talen kennen, eenvoudigweg een talenknobbel hebben”, aldus Marian. “Hoewel dat waar kan zijn, toont ons onderzoek aan dat de ervaring van het leren van een tweede taal helpt bij het leren van een nieuwe taal.” Het voordeel van deze ervaring blijft volgens de onderzoekers niet beperkt tot het leren van woordjes in een vreemde taal. Ook nieuwe woorden in je moedertaal leer je makkelijker als je al een vreemde taal hebt geleerd. Marian: “Na het leren van een vreemde taal kun je de gebruikte leerstrategie toepassen en een betere taalleerder in het algemeen worden.”

Japanse kinderen kunnen al op jonge leeftijd oefenen met de Engelse taal met deze speciale boekjes. Over de hele wereld leren kinderen steeds jonger vreemde talen. Hoewel sommigen deze ontwikkeling wantrouwen, lijkt het ook veel voordelen voor de ontwikkeling van het kind met zich mee te brengen.

Voordeel buiten taal

Volgens de onderzoekers kunnen hun resultaten een belangrijke rol spelen in de huidige discussie over taalonderwijs op vroege leeftijd. Veel ouders zijn bang dat hun kind in de war raakt van een vreemde taal of dat het taalonderwijs ten koste gaat van de ontwikkeling van andere vaardigheden. Uit onderzoek dat de onderzoekers eerder hebben gepubliceerd in Journal of Experimentale Psychology blijkt echter dat tweetaligen tijdens het leren minder last hebben van de invloed van hun moedertaal dan ééntaligen. Dit wijst er volgens de onderzoekers op dat tweetaligen beter zijn in het negeren van irrelevante informatie en dus sneller leren.

Het was al langer bekend dat ééntaligen in het nadeel zijn ten opzichte van meertaligen. Meertalige kinderen zijn niet alleen sterker in talen, ook bij aandachts- en rekentaken presteren deze kinderen beter. Het effect van meertaligheid reikt nog verder: vorig jaar bleek dat meertaligen gemiddeld vier jaar later last van Alzheimers dementie kregen dan ééntaligen. Zo heb je dus je hele leven profijt van je extra talen.

Lees verder:

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 27 mei 2009
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.