Je leest:

Voorraden gashydraten blijken veel kleiner dan eerder aangenomen.

Voorraden gashydraten blijken veel kleiner dan eerder aangenomen.

Auteur: | 10 november 2004

Na de forse afname van de berekende olie- en gasvoorraden blijken nu ook gashydraten – waarvan men denkt dat die de rol van belangrijkste energiedrager kunnen overnemen – in mindere mate voor te komen dan eerder gedacht. Bovendien gaat hun winning met grote risico’s gepaard.

De olie- en gasvoorraden in de wereld blijken, volgens nieuwe berekeningsmethodes van de grote oliemaatschappijen, aanzienlijk kleiner dan eerder werd aangegeven. Dat zou kunnen betekenen – vooral ook omdat in de laatste jaren minder olie en gas werd ontdekt dan verbruikt – dat een tekort aan deze fossiele brandstoffen eerder zal optreden dan verwacht. De situatie wordt nog nijpender omdat ook de voorraad gashydraten, waarvan men denkt dat die de rol van belangrijkste energiedrager kunnen overnemen, allengs kleiner lijkt te worden.

Gashydraten zijn ijsachtige verbindingen van methaan met kristalwater die al bij geringe verstoring uiteenvallen in hun samenstellende bestanddelen. Aangezien methaangas zeer brandbaar is, levert grootschalige winning van gashydraten grote risico’s op. Toch wordt grootschalig onderzoek gedaan om na te gaan hoe gashydraat, dat vooral voorkomt in de zeebodem en in permafrostgebieden, veilig kan worden geëxploiteerd. De reden voor dit kostbare en tijdrovende onderzoek is dat de potentie van gashydraten enorm is – al is ook hier een dalende tendens waarneembaar in de geschatte voorraden.

Robotarm grijpt gashydraat van zeebodem. Beeld: Alexei Milkov, BP America

Na de ontdekking van gashydraten zijn zeer optimistische uitspraken gedaan over hun mogelijke rol als energiedrager. In de zeventiger jaren en het begin van de tachtiger jaren werd de wereldwijde voorraad geschat op 1017 tot 1018 m3. Tien jaar later was die schatting echter al met een factor 10-100 gedaald en de laatste jaren werd algemeen een schatting van 2,1 × 1016 m3 aangehouden). Nu blijkt dat ook die schatting te optimistisch was, en dat een voorraad in de orde van 1015 m3 reëler lijkt. Gashydraten lijken daardoor nu niet alleen niet langer de belangrijke rol te spelen in de koolstofcyclus die er tot nu toe aan werd toegekend, maar ook wordt het steeds onwaarschijnlijker dat ze dé grote nieuwe energiebron zullen worden, al zullen zeker enkele grote ‘velden’ in de toekomst worden ontdekt.

Of het ooit tot grootschalige exploitatie zal komen, is onzeker. De risico’s zijn groot: bij een verstoring (bijv. een aardbeving, een ontploffende gasleiding of een omvallend exploitatieplatform) kan een hoeveelheid gashydraat spontaan – en explosief – tot ontbinding overgaan. Daarbij ontstaat uiteraard een nieuwe verstoring en zo kan – via een soort kettingreactie – een enorme ramp plaatsvinden. Er zijn bijvoorbeeld aanwijzingen dat de ramp die in het begin van de vorige eeuw plaatsvond in Siberië – die wel wordt toegeschreven aan de inslag van een hemellichaam en waarbij bomen in honderden vierkante kilometers als lucifershoutjes afbraken – in werkelijkheid het gevolg was van zo’n kettingreactie van ontbindend gashydraat in de Siberische permafrostbodem.

Referentie

Milkov, A.V., 2004. Global estimates of hydrate-bound gas in marine sediments: how much is really out there? Earth-Science Reviews 66, p. 183-197.

Lees ook meer nieuws op de website van NGV Geoniews

Dit artikel is een publicatie van NGV Geonieuws.
© NGV Geonieuws, alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 10 november 2004
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.