Je leest:

Vooroordeel leraar vergroot taalachterstand

Vooroordeel leraar vergroot taalachterstand

Auteur: | 26 februari 2008

Leraren denken dat het geen zin heeft allochtone ouders te betrekken bij het wegwerken van een taalachterstand van hun kind. Maar door dit vooroordeel wordt die taalachterstand alleen maar groter.

Leraren denken van allochtone ouders dat ze weinig met taal en lezen bezig zijn, en dat het dus ook geen zin heeft om ze te betrekken bij het stimuleren van de lees- en schrijfvaardigheden van hun kind. Dit vooroordeel weerhoudt leraren ervan om de hulp van deze ouders in te roepen als hun kind een taalachterstand heeft, waardoor deze taalachterstand alleen maar groter wordt. Aan de andere kant menen leraren – niet altijd terecht – dat hoogopgeleide ouders de taalontwikkeling juist wel stimuleren door hun kind veel voor te lezen en educatieve spelletjes te spelen. Dat ontdekte de Nijmeegse promovenda Judith Stoep.

Judith Stoep deed onderzoek onder zo’n 900 kinderen van 4 tot 6 jaar uit heel Nederland: autochtone kinderen met hoger opgeleide ouders, autochtone kinderen met lager opgeleide ouders en allochtone kinderen. Gemiddeld gezien hadden de allochtone kinderen de grootste taalachterstand. Ze maken wel een grote inhaalslag: aan het eind van groep 2 doen ze het stukken beter, meldt Stoep. Maar ze blijven achter bij de rest. Dat komt voor een groot deel omdat de leraar de aandacht voor lezen en schrijven afstemt op waar het kind volgens die leraar zelf aan toe is. En die inschatting baseren ze vooral op de verwachtingen over de betrokkenheid van de ouders. Ouders over wie de leraar dus een vooroordeel heeft.

Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met lezen…

Moeite met het begrijpen van een tekst

Kinderen die een taalachterstand hebben op het moment dat ze leren lezen en schrijven, behalen op latere leeftijd slechtere resultaten bij voor het begrijpend lezen. Ze hebben bijvoorbeeld moeite om een tekst goed te doorgronden. Het technisch lezen – zoals spellen, woorddelen kunnen onderscheiden – krijgen ze meestal nog wel goed onder de knie. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat kinderen die thuis al op speelse wijze te maken krijgen met taal, bijvoorbeeld doordat hun ouders ze voorlezen of door samen rijmpjes te verzinnen, later op school gemakkelijker leren lezen.

Zie ook:

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 26 februari 2008
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.