Je leest:

Voorkomen is goedkoper dan genezen

Voorkomen is goedkoper dan genezen

Auteur: | 12 januari 2007

Een depressie is niet alleen vreselijk voor wie eraan lijdt en zijn omgeving, maar ook niet best voor de economie. Elk jaar kosten depressies minstens 1,3 miljard euro. Preventie van depressie lijkt dus zowel goed voor de volksgezondheid als voor de portemonnee. Onderzoek van Filip Smit bevestigt dit: preventief ingrijpen kan de kans op een depressie terugbrengen met 30%. Hij promoveert op 16 januari aan de Vrije Universiteit op dit onderwerp.

Depressie treft jaarlijks 738.000 mensen in Nederland. Dit leidt tot een verlies van 158.000 gezonde levensjaren. Ook in economisch opzicht kost depressie veel. Per jaar lopen die kosten op tot minstens 1,3 miljard euro, vooral door productieverliezen.

Depressie kan goed behandeld worden. Maar omdat depressie vaak niet herkend wordt, en niet elke patiënt een goede behandeling krijgt, wordt – over de hele bevolking gezien – hooguit eenderde van de ziektelast aangepakt. Daarom dient naast behandeling een ruimere rol voor preventie – het vroegtijdig ingrijpen om depressie te voorkomen – ingeruimd te worden. Maar welke doelgroepen komen daarvoor in aanmerking? Zijn preventieve interventies effectief? En zijn ze ook betaalbaar?

De depressies van elk jaar weer 738.000 Nederlanders kosten minstens 1,3 miljard euro. Depressiepreventie lijkt dus niet alleen goed voor de volksgezondheid, maar ook voor de economie.

Na preventieve interventie 30% minder kans op depressie

Promovendus Filip Smit onderzocht de mogelijkheden van depressiepreventie. Hij concludeert dat de wetenschappelijke onderbouwing hiervan maar net begonnen is. Er moet nog veel gedaan worden. Wel lijkt het er op dat depressiepreventie de moeite meer dan waard is.

Er zijn preventieve interventies waarmee de kans op een depressie met 30% teruggebracht kan worden. Een relatief kleine inspanning kan dus een grote gezondheidswinst opleveren. Voortijdig ingrijpen bij een depressie kan hierdoor in theorie zichzelf terugverdienen.

Vroegtijdig ingrijpen kan de kans op een depressie met 30% terugbrengen. Zo’n preventieactie kan zich het beste richten op mensen die al enkele depressieve klachten hebben. Zij hebben namelijk een verhoogd risico op een depressie.

Richten op doelgroep met verhoogd risico op depressie

Grootschalig bevolkingsonderzoek laat zien dat preventie zich het best kan richten op mensen die al enkele depressieve klachten hebben. Zij hebben een verhoogd risico op depressie. Dat risico wordt nog groter wanneer zij bovendien zijn blootgesteld aan risicofactoren zoals een slechte lichamelijke gezondheid, lage opleiding of verlies van een levenspartner.

Overigens concludeerde collega-promovendus Bas Steunenberg dat juist de relatie tussen persoonlijkheid en depressie meer aandacht verdient. Meer nog dan sociale factoren zoals eenzaamheid en even belangrijk als lichamelijke klachten, spelen psychologische kenmerken tot op hoge leeftijd een rol bij depressies. Vooral ouderen met neurotische karaktertrekken zoals labiliteit, angstigheid, tobberigheid, schaamte blijken gevoeliger voor depressie.

Zie ook:

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 12 januari 2007
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.