Je leest:

Volg de patiënt: de natuurlijke zorgregio

Volg de patiënt: de natuurlijke zorgregio

Auteur: | 30 augustus 2016

Zorg zoals we deze vandaag de dag kennen, inclusief de chirurgie, transplantatie en oncologie, zou ondenkbaar zijn zonder werkzame antibiotica. Maar door de toename van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) kunnen bepaalde ziekenhuisinfecties moeilijk of zelfs onbehandelbaar worden. Resistentie is met name een probleem voor kwetsbare patiënten en de individuele ziekenhuizen zijn hiervoor verantwoordelijk. Het is dus essentieel om de verspreiding van antibioticaresistentie tegen te gaan.

Antibioticaresistentie volgt de patiënt

Maatregelen voor het vroegtijdig opsporen van resistente bacteriën en het voorkomen van verspreiding worden vooral binnen de muren van individuele ziekenhuizen uitgevoerd. Maar een ziekenhuis is geen eiland. Resistente bacteriën verplaatsen zich helaas ook tussen ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum. Zo kan het resistentieprobleem van de ene instelling ook het probleem van de anderen worden. Zeker omdat patiënten resistente bacteriën ongemerkt bij zich kunnen dragen en zo voor ongemerkte verspreiding kunnen zorgen.

Door het Universitair Medisch Centrum Groningen is in samenwerking met het RIVM onderzoek gedaan hoe deze patiëntenstromen in Nederland lopen. Dit geeft een nieuwe kijk op het zorgnetwerk met ‘natuurlijke zorgregio’s’ waarbinnen patiënten veelvuldig worden uitgewisseld volgens een voorspelbaar patroon. Uiteraard verandert dit in de tijd. Vergelijkbare structuren zijn waargenomen in de Verenigde Staten, Engeland, Duitsland en Italië. Deze zorgnetwerken ontstaan dus bijna op natuurlijke wijze.

De natuurlijke zorgregio’s in Nederland. Binnen een regio wisselen zorginstellingen veel meer patiënten uit dan tussen de regio’s onderling.
Biowetenschappen en Maatschappij, Herman Sittrop Grafisch Realisatiebureau

Regionale zorgnetwerken voor bestrijding en surveillance

Resistente bacteriën verspreiden zich vooral binnen deze regio’s. Het pleidooi is de preventiemaatregelen dan ook vooral in dit natuurlijke, regionale zorgnetwerk toe te passen. Dit betekent dat screening op resistente organismen, isolatie van besmette patiënten en uitbraakanalyses regionaal zouden moeten worden geïmplementeerd. Als de maatregelen samenhangend in een dergelijk zorgnetwerk plaatsvinden kunnen de verschillende ziekenhuizen elkaar versterken. Die grote samenhang in preventiebeleid in ziekenhuizen is ook een van de belangrijkste redenen voor het succes van het Nederlandse beleid voor bestrijding van MRSA.

Op die manier zijn niet alleen de ziekenhuizen maar ook de regionale zorgnetwerken verantwoordelijk voor de beste en veiligste zorg. Dit betekent eveneens dat niet elke zorginstelling of laboratorium in een zorgregio meer alles hoeft aan te bieden, terwijl toch het complete spectrum van kennis, ervaring en technologie in elke zorgregio beschikbaar blijft. De kwaliteit en veiligheid blijven zo gewaarborgd.

Deze natuurlijke zorgnetwerken kunnen de basis vormen voor Regionale Preventieteams om BRMO te bestrijden, iets waarin het CIb/RIVM een belangrijke coördinerende rol in kan vervullen zodat er geen zorginstellingen buiten de regio’s vallen en de regio’s van elkaar kunnen leren. Zo kunnen ook in de toekomst complexe operaties en zorg nog veilig uitvoerbaar en betaalbaar blijven.

Dit artikel is een publicatie van Stichting Biowetenschappen en Maatschappij.
© Stichting Biowetenschappen en Maatschappij, alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 30 augustus 2016

Thema: Antibioticaresistentie

iStock
Antibioticaresistentie
De ontdekking van antibiotica betekende een doorbraak in de geneeskunde. Maar door overmatig en onjuist gebruik zijn bacteriën ongevoelig geworden voor deze middelen. Wat moeten we als antibiotica niet meer werken?
Bekijk het thema
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.