Je leest:

Vogelgriep wordt gevaarlijker!

Vogelgriep wordt gevaarlijker!

Auteur: | 1 juli 2004

Wetenschappers uit China en Amerika laten zien dat het vogelgriepvirus steeds gevaarlijker wordt voor mensen. Het lijkt er op dat het griepvirus steeds muteert waardoor makkelijker zoogdieren kan besmetten.

Wetenschappers uit China en Amerika laten zien dat het vogelgriepvirus steeds gevaarlijker wordt voor mensen. Het lijkt er op dat het griepvirus langzaam muteert waardoor het gemakkelijker zoogdieren kan besmetten dan voorheen.

De vogelgriep kwam voor het eerst in het nieuws toen in 1997 in Hong Kong zes mensen overleden aan een besmetting met het influenza virus dat afkomstig was van kippen. De afgelopen vogelpestepidemie in Azië veroorzaakte 23 menselijke doden en wel miljoenen kippen overleden aan de besmetting met het H5N1 virus. Normaal gesproken springt het H5N1 vogelpestvirus niet zo gemakkelijk over van vogel op mens. Maar het lijkt er op of het virus de afgelopen jaren gemuteerd is waardoor zoogdieren – zoals de mens! – makkelijker slachtoffer kunnen worden.

afb 1.Tijdens het experiment zijn 21 griepvirusmonsters gebruikt die men verzamelde tussen 1999 en 2002. Met deze virussen werden kippen, eenden en muizen besmet.

Chinese onderzoekers besmette opzettelijk eenden, kippen en muizen met virusmonsters die ze verzamelden tussen 1999 en 2002. De virusmonsters waren afkomstig van op het oog gezonde eenden die het H5N1 vogelgriepvirus bij zich dragen zonder dat ze er zelf ziek van worden. Eenden worden daarom ook gezien als de bron van het virus. Zoals verwacht waren eenden immuun en stierven de kippen aan het virus, maar ook de muizen werden ziek. Ze konden moeilijker lopen en hun lichaamsgewicht nam af. Opmerkelijk is dat de monsters uit 2001 en 2002 veel ziekmakender waren dan eerder genomen monsters. Dit duidt erop dat het virus gemuteerd is tot een “betere” besmetter. De wetenschappers zijn bang dat naast muizen ook de mens makkelijker ziek wordt van het virus. Dit zou dan ook kunnen betekenen dat het niet lang meer duurt voor de volgende mens overlijdt aan het H5N1 virus.

afb 2. Schematisch model van een griepvirusdeeltje. Het griepvirus is net een tennisbal met daarin punaises geprikt. De eiwitten op de buitenkant, de neuraminidase en de hemaglutinine, zijn ervoor om de gastheercel binnen te dringen en weer te kunnen verlaten. Binnenin de bal ligt het erfelijke materiaal in de vorm van 8 RNA strengen.

Genetisch onderzoek laat inderdaad zien dat het DNA van het virus veranderd is in de loop der tijd. En sommige van die veranderingen duiden er op dat het virus het immuunsysteem van de mens nu beter kan omzeilen. Maar van andere veranderingen weten de wetenschappers niet wat het betekend. Dat het H5N1 vogelgriepvirus steeds makkelijker zoogdieren kan besmetten en ziek maken is een zorgwekkende trend. Dit maakt het namelijk niet onwaarschijnlijk dat er in de toekomst een mutant ontstaat die net zo dodelijk is voor kippen als voor mensen en tegelijk net zo besmettelijk is als de vogelgriep is voor kippen.

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 01 juli 2004
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.