Je leest:

Virtueel observatorium helpt bosbranden te bestrijden

Virtueel observatorium helpt bosbranden te bestrijden

Het CWI in Amsterdam gaat helpen om bosbranden op aarde snel te lokaliseren en daarna verdere informatie te verstrekken. Hiervoor wordt een computerprogramma ontwikkeld dat satellietinformatie op bosbranden afzoekt.

Portugal, het Indonesië van Europa.

In Azië is Indonesië er berucht om, maar Portugal kan er ook wat van: bosbranden. Net als in vorige jaren, is Portugal ook in de zomer van 2016 een hotspot van bosbranden. Die gegevens worden met behulp van satellieten bijgehouden door EFFIS (het European Forest Fire Information System), een soort buienradar voor bosbranden

Waarom zijn er juist in dit kleine landje zo veel bosbranden? De lokale politie geeft vaak anonieme brandstichters de schuld, maar waarom zouden er in Portugal evenveel pyromanen rondlopen als in de hele rest van de EU?

In feite leidt Portugal aan hetzelfde euvel als Indonesië: in beide landen vinden veel boeren het normaal om hun landbouwgrond na de oogst plat te branden, zodat ze restgewassen niet hoeven op te ruimen. In warme, droge periodes slaan zulke branden vaak over naar omliggend bos.

Het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam bouwt met een internationaal onderzoeksteam de infrastructuur voor een virtueel observatorium, dat satellietbeelden vanuit de ruimte vrijwel real-time interpreteert en combineert met geografische informatie. Zo’n observatorium kan helpen bosbranden tijdig op te sporen en beter te bestrijden. Per dag sturen satellieten enorme hoeveelheden data naar de aarde, tot wel duizenden gigabytes: veel te veel om door mensen bewerkt te worden. Een virtueel observatorium – een slim ontworpen, krachtig computerprogramma – kan dat wel. Het onderzoeksproject heet TELEIOS en wordt gefinancierd door de Europese Unie (EU). Het CWI ontwikkelt hiervoor de technologie voor grootschalige databasemanagement. Het project start officieel op 1 september 2010 en loopt tot 2013.

Een satellietfoto van de bosbranden in westelijk Rusland op 4 augustus 2010. Moskou was de afgelopen tijd in het nieuws omdat smog de stad in nevelen hulde.
NASA

Rookpluimen

Wat moet een virtueel observatorium kunnen? Satellieten overzien vanuit de ruimte permanent grote delen van het aardoppervlak, ook verlaten natuurgebieden. Een satelliet ‘ziet’ echter alleen maar pixels. Een observatorium moet hierin een rookpluim kunnen herkennen en die onderscheiden van bijvoorbeeld een condensstreep achter een vliegtuig. Vervolgens moet het met geografische informatie nagaan of er voor de rook geen logische verklaring is, zoals een fabriek. Is er echt brand, dan zal het scenario’s doorrekenen over hoe de brand zich op de korte en lange termijn ontwikkelt: de te verwachten snelheid en richting van de brand gezien de weersomstandigheden. Ten slotte kan het op grond van simulaties concrete aanbevelingen doen over evacuatieplaatsen en de beste wijze om de brand te bestrijden.

Een bosbrand in Canada.
Bunk S., World on Fire. PLoS Biology

MonetDB

De onderzoekers gebruiken hiertoe de nieuwste databasemanagementtechnologie, die de ruwe satellietdata opslaat en het vervolgens mogelijk maakt die data efficiënt te bevragen. Het CWI zet daarvoor zijn open-source database systeem MonetDB in, dat wereldwijd al wordt gebruikt voor datawarehouse toepassingen. Het wordt in dit project verder ontwikkeld tot een goed hulpmiddel voor het monitoren van het milieu. Er worden efficiënte algoritmen ontwikkeld die de satellietbeelden integreren met geografische of meteorologische gegevens. Technische uitdagingen zijn de hoeveelheid aan gegevens en het snel toegang krijgen daartoe met nieuwe technieken, zowel waar het gaat om opgeslagen satellietbeelden, sensorinformatie en informatie uit het semantisch web.

Zie ook:

Dit artikel is een publicatie van Centrum Wiskunde & Informatica (CWI).
© Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 19 augustus 2010

Discussieer mee

0

Vragen, opmerkingen of bijdragen over dit artikel of het onderwerp? Neem deel aan de discussie.

Heb je gevonden wat je zocht?
We zijn onze zoekresultaten aan het verbeteren. Jouw antwoord helpt ons hierbij.