Je leest:

Vinger en teen ontstaan uit vin

Vinger en teen ontstaan uit vin

Auteur: | 23 september 2008

Vingers en tenen zijn essentieel voor mens en dier. Maar hoe zijn ze ontstaan? Nieuw onderzoek wijst uit dat ook vingers/tenen zijn ontstaan uit borstvinnen.

Waar komen onze ledematen vandaan? Op die vraag is al een antwoord: toen de vissen via overgangsvormen het land betraden als vierpotigen (tetrapoden). Maar hoe de vingers en tenen (essentiële onderdelen in de evolutie naar de mens) exact zijn ontstaan, was tot nu toe onduidelijk. Een Zweeds/Estse studie gepubliceerd in Nature toont aan dat ook vingers en tenen ontstaan zijn uit vinnen en niet apart zijn gevormd.

De evolutie van vis naar tetrapoden. De onlangs ontdekte Ventastega is hier in rood ingevoegd. Bron: GNU

Overgangsvorm

De overgangsvorm van vis naar landdier die onderzocht is, is een 385 miljoen jaar oud, in Letland gevonden fossiel van het geslacht Panderichthys. De borstvin (dichtbij de kieuwen) hiervan is onder de CT-scan gestopt om te kijken welke botten er aanwezig waren. Voor het eerst kon dat deel van de vin dat het verst van het lichaam zelf afstond bestudeerd worden. Belangrijke onderdelen van de zoals de ulna, ulnare en de radialen werden gevonden. De radialen groeiden in tetrapoden (zoals Acanthostega en Ichthyostega) uit tot tenen en vingers. Opvallend genoeg lijkt de onderzochte vin juist meer op die van een tetrapode dan die van de vin van de Tiktaalik. Dit is een andere, maar jongere overgangsvorm die gezien het hele lichaam meer op een tetrapode lijkt. Evolutie is ook hier geen lijn van punt a naar b.

De botten in de borstvin van a) Eusthenopteron, b) Panderichthys en c) Tiktaalik. D toont de botten in een poot van Acanthostega. H= humerus; Int=intermedium; R= radius; U=ulna; Ure=ulnare. De maatbalk is 1 cm. Bron: Nature / Boisvert et al., 2008

Ook deze vondst toont aan dat we als mensen toch maar blij moeten zijn met het vroegere zeeleven. Wat zou er van de mens geworden zijn zonder tenen en vooral zonder vingers?

Referentie:

Boisvert et al., 2008. The pectoral fin of Panderichthys and the origin of digits. Nature (online ‘advance publication’ 21-09-2008)

Zie ook:

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 23 september 2008
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.