Je leest:

Verplicht een vreemde taal

Verplicht een vreemde taal

Auteur: | 15 februari 2007

De British Academy vindt dat tenminste één vreemde taal verplicht gesteld moet worden voor toelating tot de universiteit. Dit naar aanleiding van een onderwijsrapport dat een afname constateert in het aantal middelbare scholieren dat examen doet in een vreemde taal.

De British Academy stelt voor om tenminste één vreemde taal verplicht te stellen voor toelating tot de universiteit. Het orgaan dat de alfa- en gammawetenschappen in Groot-Brittannie vertegenwoordigt, antwoordt hiermee op een rapport dat enkele maanden geleden is uitgebracht in opdracht van het Ministerie van Onderwijs. In dit rapport werd melding gemaakt van een flinke afname van het aantal middelbare scholieren dat voor een vreemde taal kiest.

Brits onderzoek in isolement

Deze nieuwe trend in het middelbaar onderwijs heeft ook zijn weerslag op het vervolgonderwijs: minder scholieren kiezen voor een talenstudie wat op zijn beurt een afname betekent van het aantal talendocenten aan de lagere en middelbare school. De British Academy vreest ook voor een verslechtering van de talenkennis onder academici in alle onderzoeksgebieden. De voorzitter van de British Academy, Onora O’Neill formuleert het als volgt: “Een toenemend aantal onderzoeksprojecten van Britse promovendi in de alfa- en gammawetenschappen heeft geen internationale dimensie omdat de studenten niet over de juiste taalvaardigheden beschikken, wat het risico met zich meebrengt dat het Britse onderzoek steeds meer geïsoleerd raakt.”

Taal leren op jongere leeftijd

Het onderwijsrapport stelt dat talen verplicht gesteld zouden moeten worden op de basisschool. Maar dan nog kunnen scholieren de talen laten vallen op hun 14e jaar. Dit is de oorzaak van een regeringsmaatregel die afgelopen jaar is genomen waarin vreemde talen niet meer verplicht gesteld worden. Het rapport steunt deze maatregel, op voorwaarde dat kinderen op jonge leeftijd beginnen met het leren van een vreemde taal. Een andere aanbeveling is dat taalvakken op de middelbare school meer aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Leraren zouden bovendien meer aandacht moeten besteden aan spreek- en luistervaardigheid.

O’Neill wil nu dat tenminste één vreemde taal een vereiste zou moeten zijn voor toelating van de universiteit. Dit is ook al het geval in de meeste andere Europese landen: “Universiteiten zouden meer aandacht moeten besteden aan de taalvaardigheden van studenten, niet alleen bij talenstudies maar als basisvaardigheid voor alle studenten.”

zie ook:

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 15 februari 2007
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.