Je leest:

Verliefd op je auto

Verliefd op je auto

Auteur: | 10 maart 2003

De hersenen van autoliefhebbers verwerken beelden van auto’s op dezelfde manier als zij beelden van het menselijke gezicht verwerken. Hierdoor treed bij hen verwarring op. Tot deze conclusie komen Amerikaanse wetenschappers die hun onderzoek hebben gepubliceerd in het tijdschrift Nature Neuroscience.

Onderzoekers van de Vanderbilt Universiteit in Amerika lieten een groep liefhebbers van auto`s en een groep niet in auto`s geïnteresseerden afbeeldingen zien van auto`s en gezichten. Uit hersengolven van de proefpersonen, geregistreerd tijdens het waarnemen van de afbeeldingen, werden patronen berekend. Mensen met een passie voor auto`s nemen in tegenstelling tot de minder in auto`s geïnteresseerde medemens auto`s als één beeld waar. Niet geïnteresseerden analyseren het beeld van een auto in onderdelen.

Dwarsdoorsnede van de hersenen. Door het oog waargenomen visuele signalen bereiken via een schakel in de thalamus de primaire visuele hersenschors of cortex in de hersenen. Deze primaire visuele cortex is gelegen achteraan in de groothersenschors, in de occipitale kwab. In dit gedeelte van de hersenen worden afbeeldingen van gezichten en andere voorwerpen verwerkt. (bron: Afdeling Neurofysiologie van de Katholieke Universiteit Leuven)

Het verwerken van afbeeldingen van zowel auto`s als gezichten duurt ongeveer een vijfde van een seconde. Verder werd aangetoond dat voor het waarnemen van auto`s en gezichten ten dele dezelfde hersenregio`s en functies worden aangesproken. Mensen met een passie voor auto`s komen daarom in de problemen als er tegelijkertijd auto`s en gezichten worden waargenomen.

Al eerder werd door de onderzoeksgroep van de Vanderbilt Universiteit vastgesteld dat zowel auto- als vogelliefhebbers beelden van hun lievelingsvoorwerpen met dezelfde hersendelen verwerken als zij beelden van gezichten verwerken. Onduidelijk was of dit met dezelfde hersenfuncties gebeurt.

De onderzoekers hebben verder de indruk dat de hersenregio waar gezichten worden herkend voor veel meer dan alleen gezichtsherkenning verantwoordelijk is. Wellicht vindt hier voor alle waargenomen afbeeldingen ten minste ten dele een verwerkingsproces plaats.

Met name afbeeldingen van voorwerpen waar de waarnemer veel kennis van heeft of een grote affiniteit mee heeft worden hier verwerkt. Of autoliefhebbers nou echt last hebben van dit fenomeen lijkt te betwijfelen. Dat mensen verliefd kunnen worden op een auto valt nu wellicht beter te begrijpen.

Zie ook:

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 10 maart 2003
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.