Je leest:

Vedische wiskunde

Vedische wiskunde

Auteur:

Sinds de komst van de rekenmachine belasten wij onze hersenen steeds minder met rekenwerk. De beoefenaars van de Vedische wiskunde geloven dat we daarmee onze hersenen tekort doen. Zij beschouwen hoofdrekenen als gezonde hersengymnastiek, waaraan bovendien veel plezier te beleven valt. Teruggrijpend op Indiase overleveringen hebben zij een systeem van rekenmethoden ontwikkeld waarmee zij vaak verrassend snel, op eigen kracht, de uitkomst vinden.

Vedische wiskunde is een bijzondere manier van rekenen gebaseerd op oude Indiase overlevering. We geven een voorbeeld van Vedisch rekenen:

752 uit het hoofd is niet moeilijk: doe gewoon 7 × 8 = 56 en zet daarachter 5 × 5 = 25, dus 752 = 5625.

54 × 56 gaat net zo: 5 × 6 = 30 en 4 × 6 = 24, dus 54 × 56 = 3024.

Idem 28 × 22: 2 × 3 = 6 en 8 × 2 = 16, dus 28 × 22 = 616.

Snap je hoe dit werkt? En kun je dit uitleggen?

De 16 sutra’s luiden:

1.Ekadhikena Purvena (‘Met één meer dan de voorgaande’)

2. Nikhilam Navatashcaranam Dasatah (‘Alles van 9, de laatste van 10’)

3. Urdhva Tiryagbhyam (‘Verticaal en Kruiselings’)

4. Paravartya Yojayet (‘Breng over en pas toe’)

5. Sunyam Samyasamuccaye (‘Als de Samuccaya dezelfde is, is zij nul’)

6. (Anurupye) Sunyamanyat (‘Als de ene in verhouding is, is de andere nul’)

7. Sankalana Vyavakalanabhyam (‘Door optelling en aftrekking’)

8. Puranapuranabhyam (‘Door de completering of niet-completering’)

9. Calana Kalanabham (‘Differentiaalrekening’)

10. Yavadunam (‘Door het verschil’)

11. Vyastisamastih (‘Specifiek en algemeen’)

12. Sesanyankena Caramena (‘De rest met het laatste cijfer’)

13. Sopantyadvayamantyam (‘De laatste en twee keer de voorlaatste’)

14. Ekayunena Purvena (‘Door één minder dan de voorgaande’)

15. Gunitasamuccayah (‘Het product van de som’)

16. Gunakasamuccayah (‘Alle vermenigvuldigers’)

De 14 subsutra’s luiden:

1. Anurapyena (‘Verhoudingsgewijs’)

2. Sisyate Sesasamjnah (‘De rest blijft constant’)

3. Adyamadyenantyamantyena (‘De eerste door de eerste en de laatste door de laatste’)

4. Kevalaih Saptakam Gunyat (‘Voor 7 is de vermenigvuldiger 143’)

5. Vestanam (‘Door middel van osculatie’)

6. Yavadanam Tavadanam (‘Verminder met het verschil’)

7. Yavadanam Tavadanikritya Varganca Yojayet (‘Wat ook maar het verschil is, verminder met die hoeveelheid en vorm het kwadraat van het verschil’)

8. Antyayordasake pi (‘De laatste is opgeteld 10’)

9. Antyayoreva (‘Alleen de laatste termen’)

10. Samuccayagunitah (‘De som van de producten’)

11. Lopanasthapanabhyam (‘Door afwisselend elimineren en behouden’)

12. Vilokanam (‘Door louter observatie’)

13. Gunitasamuccayah Samuccayagunitah (‘Het product van de som is de som van de producten’)

14. Dhvajanka (‘Op de vlag’)

Dit artikel is een publicatie van Pythagoras (KWG).
© Pythagoras (KWG), alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 01 september 2003

Discussier mee

Vragen, opmerkingen of bijdragen over dit artikel of het onderwerp? Neem deel aan de discussie.

LEES EN DRAAG BIJ AAN DE DISCUSSIE