Biotechnologie

Biotechnologie is een verzamelnaam voor technieken waarbij organismen zoals planten, dieren, schimmels en bacteriën worden gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe stoffen, voeding en medicijnen. Deze levende organismen worden doorgaans genetisch wat veranderd om ze voor de mens bruikbaarder te maken. Zo kunnen genetisch aangepaste micro-organismen helpen bij de voedselbereiding en -productie en zijn gemodificeerde gewassen beter beschermd tegen plaaginsecten. Ook menselijke cellen kunnen worden aangepast zoals bij gentherapie, waarbij een kapot gen van een patiënt vervangen wordt door een gezonde versie. In Nederland richt onderzoek zich op het verbeteren van landbouwgewassen door middel van genetische modificatie, het optimaliseren van algen voor energievoorziening en stamcelonderzoek voor medische toepassingen. Kennislink schrijft over de volle breedte van de biotechnologie: over mens en gezondheid, industrie en milieu, landbouw en voeding en de ethische discussies die dit onderzoek soms oproept.

Betrokken organisaties

  • stichting Biotechnologie Nederland (SBN)
  • Commissie Genetische Modificatie (COGEM)
  • Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN)
  • RIKILT – Onderzoeksinstituut voor Voedselveiligheid van de Wageningen UR

Biotechnologie publicaties

1–25 van 581
Weergave: Relevantie / Datum
E coli op medium met kleurstof

Wetswijziging verklaart omvang bacteriën

51426

Genchirurgie: de vraag is niet of, maar wanneer en hoe

Intestinal organoid

‘Voor biologen is een gekweekt mini-orgaantje gewoon een klompje cellen’