Geschiedenis

De geschiedwetenschappen houden zich bezig met de bestudering van gebeurtenissen, ontwikkelingen, culturen en volken uit het verleden. Hoe zijn historische gebeurtenissen verlopen en waarom zijn ze zo gegaan en niet anders? Hiervoor maken historici kritisch gebruik van geschreven en materiële bronnen. De gebeurtenissen in de periode van vóórdat er geschreven bronnen waren noemen we de prehistorie en vallen buiten de geschiedwetenschap. In Nederland wordt historisch onderzoek gedaan aan de meeste universiteiten. Het onderzoeksveld is zeer breed en Nederlandse historici doen onderzoek naar vrijwel elk aspect van het verleden. Veel aandacht gaat daarbij uit naar de bestudering van de Nederlandse geschiedenis, in het bijzonder de Gouden Eeuw en de Tweede Wereldoorlog. Maar Nederlandse historici doen ook onderzoek naar Duitse geschiedenis, Amerikaanse geschiedenis en Oost-Europa. Meer specifiek historisch onderzoek, bijvoorbeeld militaire- of sociale geschiedenis wordt gedaan aan gespecialiseerde onderzoeksinstituten. Kennislink schrijft over de volle breedte van de geschiedwetenschap, dus van de oudheid tot de moderne tijd. We volgen daarvoor het onderzoek van Nederlandse (en soms buitenlandse) historici, maar geven ook zelf historische achtergronden bij actuele ontwikkelingen.

Betrokken organisaties

  • NWO-Geesteswetenschappen
  • Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)
  • Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD)
  • Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH)
  • Huygens ING

Geschiedenis publicaties

1–25 van 687
Weergave: Relevantie / Datum
Emblemata 1624

Was Christiaan Huygens de beste telescoopbouwer?

Ze doen ons niets 9789461052667

Publieksboek Holocaust maakt verwachtingen niet waar

Rick honings

‘De wortels van de celebritycultuur zijn gelegd in de negentiende eeuw’

Brguyvisuale esa valentini

‘De bijbel inspireert mij om astronoom te zijn’

889

De watersnoodramp van 1916

De barmhartige samaritaan naar delacroix vincent van gogh 44551 copyright kroller muller museum

Wijze lessen in religieuze metaforen