Je leest:

Twaalfde Kangoeroe Wedstrijd groter dan ooit

Twaalfde Kangoeroe Wedstrijd groter dan ooit

Vier miljoen Europese kinderen doen in deze tijd mee aan de jaarlijkse Europese Wiskunde Kangoeroe Wedstrijd. Op vrijdag 16 maart vond de wedstrijd plaats in Nederland en Vlaanderen. Met 83.000 deelnemers is er een groei van dertien procent ten opzichte van vorig jaar. De Kangoeroe is leuk en verrassend, ook voor leerlingen zonder wiskundeknobbel.

“Het is denk ik de grootste wedstrijd ter wereld,” zegt Leon van den Broek. Hij is organisator van de Nederlands-Vlaamse editie van de wedstrijd en is gehuisvest op de afdeling wiskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen. “De basis van de wedstrijd zijn goede opgaven die passen bij het niveau van de leerlingen, zonder flauw te worden. Het moet niet te veel lijken op het rekenwerk dat ze al vaak hebben gedaan. Het begint makkelijk en de opgaven worden naar het einde toe steeds moeilijker.” Dit jaar deden Nederland en Vlaanderen voor de twaalfde keer mee met de Kangoeroe Wedstrijd, met in totaal 83000 deelnemers; tien duizend meer dan vorig jaar. Deze deelnemers kwamen van 663 basisscholen en 645 middelbare scholen.

Vier niveaus

De jongste deelnemers van de Kangoeroe Wedstrijd zijn acht jaar, de oudsten zijn achttien. De wedstrijd kent vier moeilijkheidgraden. WizKid is er voor leerlingen van groep 5 en 6 van de basisschool. WizSmart is er voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool. Leerlingen van klas 1 en 2 havo/vwo en klas 3 en 4 vmbo doen WizBrain. Ten slotte is er WizProf: deze versie is voor derde-, vierde- en vijfdeklassers van havo/vwo.

Kangoeroe is bedoeld voor álle leerlingen en beslist niet alleen voor de bollebozen. “Belangrijk is dat de leerlingen ervaren dat logisch nadenken, puzzelen en creatief rekenen leuk is. Kangoeroe legt de kinderen probleempjes voor, waarbij ze zelf een aanpak moeten bedenken. Daarvoor moeten ze een goede denkhouding, een open mind, hebben. Veel kinderen hebben een sterke behoefte aan zo’n intellectuele uitdaging,” aldus Van den Broek.

De versies WizBrain en WizProf bestaan uit dertig verrassende vraagstukken die stuk voor stuk een vonkje creativiteit, een flits van inzicht, vragen. In vijf kwartier moeten de vijf-keuze-vragen worden opgelost. De eerste tien vragen kunnen de meeste leerlingen vlot beantwoorden. De volgende tien zijn moeilijker. En bij de laatste tien vragen zitten echte krakers, waarmee het kaf van het koren wordt gescheiden. Het is tenslotte een wedstrijd: ook voor de wiskundig erg sterke leerling moet er voldoende te beleven zijn.

Deze drie opgaven komen uit WizBrain. De eerste vraag is 3 punten waard, de tweede vraag 4 punten en de derde vraag 5 punten.

Meedoen is winnen

Elke Kangoeroe-deelnemer krijgt een een wiskundige puzzel, voor een extra portie hersengymnastiek, een certificaat en een Kijk/ZoZitDat-special. Verder zijn er allerlei prijzen, zoals grafische rekenmachines (voor leerlingen van de middelbare school), digitale camera’s (voor leerlingen van de basisschool), abonnementen op tijdschriften als Pythagoras en deelnames aan een Vierkant-voor-Wiskunde-Zomerkamp. De beste drie leerlingen van elke categorie krijgen een medaille. De nummers 4 tot en met 10 van elke categorie ontvangen een diploma. De beste scoorders in de havo-vwo categorie krijgen een uitnodiging voor de tweede ronde van de Nederlandse Wiskunde Olympiade.

Maar de prijzen zijn niet het belangrijkste. “Het gaat erom dat kinderen ervaren dat het leuk is om hun hersenen te laten kraken. En dat doen ze met veel plezier,” zegt Van den Broek. “Na afloop zie je ze hun oplossingen vergelijken; nog dagenlang wordt er over doorgepraat. De vragen gaan mee naar huis: vaders en moeders, ooms en tantes krijgen ze voorgelegd, en die willen zich natuurlijk ook niet laten kennen!”

Geschiedenis

De kangoeroe komt uit Australië en dat geldt ook voor de Kangoeroe Wedstrijd. In de beginjaren tachtig werd daar voor het eerst zo’n soort wiskundewedstrijd georganiseerd. Het grote succes inspireerde in 1991 enkele Franse wiskundigen ook zoiets te doen. Als eerbetoon aan de Australiërs doopten ze hun wedstrijd ‘Kangourou’. Inmiddels wordt de Kangoeroe Wedstrijd in 33 Europese landen gehouden. Er is een jaarlijkse conferentie waar de deelnemende landen de opgaven afspreken. Sinds 1996 doet ook Nederland mee. In ons land wordt de wedstrijd georganiseerd vanuit de Radboud Universiteit Nijmegen.

Dit artikel is een publicatie van Radboud Universiteit Nijmegen.
© Radboud Universiteit Nijmegen, alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 16 maart 2006
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.