Je leest:

Tragere taalverwerking bij autisten

Tragere taalverwerking bij autisten

Auteur: | 3 december 2008

Autistische kinderen verwerken taal en geluid net wat langzamer dan gezonde kinderen. Dit hebben onderzoekers van het Children’s Hospital in Philadelphia (VS) gevonden met een speciale MEG-hersenscan. Verder onderzoek kan misschien leiden tot een betere diagnose en behandeling van autisme.

Autistische kinderen hebben niet alleen sociale en gedragsproblemen, ze hebben vaak ook moeite met taal. De taalontwikkeling van deze kinderen komt vaak pas laat op gang, waarna de opgelopen achterstand niet meer kan worden ingehaald. Wetenschappers van het Children’s Hospital in Philadelphia (VS) hebben ontdekt dat de hersenen van autistische kinderen net iets later reageren op geluid dan gezonde kinderen. Dit kan de bron zijn van een sneeuwbaleffect van vertragingen en opstoppingen van informatie, dat leidt tot de taal- en communicatieproblemen waar de kinderen mee kampen.

De onderzoekers hebben 64 kinderen tussen de 6 en 15 jaar onderzocht in een MEG-scanner. Van deze kinderen hadden er 30 een vorm van autisme. Een MEG-scanner leest de hersenactiviteit af door de magnetische velden aan de buitenkant van de schedel te meten. Deze magnetische velden ontstaan door de elektrische activiteit van de zenuwcellen in de hersenen. Als de cellen in een bepaald hersengebied actief zijn is dat af te lezen door een verandering in de magnetische velden rond de schedel.

Een kind in de MEG-scanner. MEG is een afkorting voor magnetoencephalografie. Bron: Children’s Hospital of Philadelphia

De kinderen kregen in de MEG-scanner telkens geluiden te horen: piepjes, klinkers of hele zinnen. Uit de scans was af te lezen dat de hersenen van de autistische kinderen 20 milliseconden later op deze geluiden reageerden dan de hersenen van gezonde kinderen. Deze vertraging liep zelfs op tot 50 milliseconden als de kinderen vlak na elkaar twee verschillende geluiden te horen kregen. Volgens onderzoeksleider Timothy Roberts wijst dit erop dat spraak en andere geluiden te snel gaan voor kinderen met autisme. De problemen die de kinderen hebben met het verwerken van de geluiden leiden vervolgens tot problemen met taal en communicatie.

Onderscheid in subtypes

Geen twee autisten zijn precies hetzelfde. Sommigen spreken vloeiend en hebben weinig gedragsproblemen, anderen leren nooit spreken en hebben veel zorg nodig. De onderzoekers van het Children’s Hospital hopen dat door verder hersenonderzoek beter onderscheid gemaakt kan worden tussen verschillende subtypes van autisme. Dan zouden de kinderen jonger aan een geschikte therapie kunnen beginnen en minder last hebben van hun stoornis. Als blijkt dat de hersenreacties overeenkomen met die van epileptici of ADHD’ers, zouden autisten bovendien baat kunnen hebben bij de behandelingen van die aandoeningen, aldus Timothy Roberts.

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 03 december 2008
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.