Je leest:

Tover je rijk in Kameroen

Tover je rijk in Kameroen

Jonge, arme Kameroenezen zijn erin geslaagd via occulte oplichterspraktijken een onvoorstelbaar fortuin te verzamelen. Met hun dure auto’s en flitsende kleding zijn ze de rolmodellen geworden van de nieuwe generatie. De regering van Kameroen hindert de ontwikkeling van hun land door deze praktijken toe te laten, of zelfs te promoten. NWO-onderzoeker M. Basile Ndjio promoveert 8 juni aan de Universiteit van Amsterdam.

Oplichters in Kameroen, met hun dure auto’s en flitsende kleding, zijn de belichaming van occulte economieën. Het zijn vaak arme en kansloze types die graag bij de ‘upper class’ willen horen. ‘Feymania’, zoals de Kameroenezen de oplichterspraktijken noemen, wordt vaak geïnterpreteerd in termen van magie en hekserij. Omdat ze zo rijk zijn, worden ze door veel mensen bewonderd. Zelfs in zulke mate dat de nieuwe generatie hen als rolmodellen ziet.

Een markt in Kameroen

De feymen bestaan voornamelijk uit jonge Bamileke immigranten uit de bergregio’s van Kameroen. Hun onorthodoxe werkwijze gaat in tegen de algemene ethiek en economische ethos van het Bamileke volk. Zowel de Kameroeneze functionarissen en Bamileke autoriteiten proberen op eigen wijze deze jongeren te ‘temmen’ door met ze samen te werken.

Verspreiding naar Europa

Een andere bevinding van Ndjio is dat de oplichters op twee verschillende manieren reageren op de poging van de staat om de oplichterspraktijken in te dammen. Sommigen doen inderdaad goede zaken met de staat en bouwen hun praktijken uit met behulp van hun vrienden in de politiek. Anderen blijven liever onafhankelijk en vestigen zich in het buitenland, zoals Frankrijk en Groot-Brittannië, omdat ze niet geloven in de toekomst van hun moederland.

Negatief beeld van Kameroen

Door feymania toe te laten, lijkt de regering van Kameroen de ontwikkeling van het eigen land, dat al sinds de jaren negentig van de vorige eeuw in een economische crisis zit, te hinderen. Bovendien ondermijnen ze daarmee hun eigen pogingen om corruptie en criminaliteit te bestrijden. Kameroen wordt gezien als het meest corrupte en criminele land van de wereld. Dat dit soort oplichterspraktijken zich nu ook verspreiden naar Europa, versterkt het negatieve beeld van Kameroenezen als oneerlijke en immorele mensen.

Ndjio promoveert 8 juni aan de UvA op zijn proefschrift Feymania: New Wealth, Magic Money and Power in Contemporary Cameroon.

Zie ook:

Dit artikel is een publicatie van Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
© Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 30 mei 2006
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.