Je leest:

Toenemend gat arm-rijk in India?

Toenemend gat arm-rijk in India?

Toenemende concurrentie in India leidt tot grotere efficiëntie en minder armoede, maar de kloof tussen arm en rijk wordt groter. Op de korte termijn althans; op de lange termijn zijn de effecten beter. Dat concludeert de econometrist Amarendra Sahoo in zijn proefschrift, dat hij op vrijdag 22 februari verdedigde aan de Universiteit van Tilburg.

Drastische hervormingen

Sinds 1991 volgt India een drastisch economisch hervormingsprogramma van liberalisering. Het doel daarvan is verbetering van het mondiale concurrentievermogen en een efficiëntere economie. De Indiase econoom Amarendra Sahoo onderzocht het functioneren van de Indiase economie, waarbij hij bijvoorbeeld keek naar het effect van toenemende concurrentie. Hij richtte zich op belangrijke elementen van de Indiase economie en het verband daartussen, zoals de concurrerende omgeving, inkomensverdeling, armoede, loonongelijkheid tussen hoog- en laaggeschoolden, opbrengsten van opleiding en prestaties van de formele en de informele sector.

…Huishoudens op het platteland gaan erop achteruit ten opzichte van huishoudens in de steden…

Scheefgroei

De groei van de Indiase economie wordt veroorzaakt door efficiënt gebruik van beschikbare bronnen, technische vooruitgang en vrije handel. Echter, als gevolg van de toenemende concurrentie stijgt weliswaar de welvaart, aldus de berekeningen van Sahoo, maar wordt de inkomensverdeling nog schever. Huishoudens op het platteland gaan erop achteruit ten opzichte van huishoudens in de steden. Op de lange termijn leiden concurrerende prijzen echter toch tot minder inkomensongelijkheid. Dat komt doordat toename van menselijk kapitaal leidt tot minder productiviteit van hooggeschoolde werknemers ten opzichte van hun loon.

De analysetechniek die Sahoo ontwikkelde om de economie van een ontwikkelingsland te bestuderen dat op weg is naar een vrije economie, zou ook toegepast kunnen worden op andere landen. De analyse geeft inzicht in het effect van toenemend concurrentievermogen en de wenselijkheid daarvan.

Amarendra Sahoo (1964, Bhubaneswar, India) studeerde economie aan de Utkal Universiteit in India en werkte vervolgens bij verscheidene Indiase instellingen. In 2001 volgde hij het masterprogramma Economie van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg, waar hij bleef om zijn promotieonderzoek uit te voeren. Hij is onder meer geïnteresseerd in toegepast macro-economisch beleid, efficiëntie van productiviteit, ontwikkelingseconomie en de modellering van algemeen economisch evenwicht.

Dit artikel is een publicatie van Universiteit van Tilburg.
© Universiteit van Tilburg, alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 26 februari 2008
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.