Je leest:

Tig camera’s, één verhaallijn

Tig camera’s, één verhaallijn

Auteur: | 21 juli 2009

Een overval of een schietpartij op straat. Grote kans – zoveel bewakingscamera’s als er nu hangen op straat, in winkels en cafés – dat er beelden van zijn. Maar hoe ‘lees’ je die videobeelden? Hoe reconstrueer je uit al die verschillende formaten en ongelijktijdige opnames een verhaallijn die hout snijdt? TNO ontwikkelde een slim hulpmiddel waarmee je ook nog een reconstructie in 3D kunt maken.

‘Stel dat er een schietpartij op straat geweest is’, schetst dr. Miranda van Iersel van TNO. ‘Doordat er steeds meer cameratoezicht op straat is, zeker in de grote steden, heb je al gauw videobeelden uit verschillende hoeken. Die leveren een hoop relevante informatie voor het politieonderzoek. Zeker als je er de juiste analysemethodes voor gebruikt.’

Van Iersel is speciaal voor het zogeheten FES-Camera-3D-project gedetacheerd bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Samen met het NFI en collega-TNO’ers ontwikkelde zij slimme methoden om de beelden van bewakingscamera’s te bekijken, te analyseren en samen te voegen. ‘Na het uitkijken van de video’s van de verschillende camera’s door de recherche levert het belangrijke voordelen op om de beelden naast elkaar te zetten’, vertelt Van Iersel. ‘Dan zie je eerder verbanden tussen verschillende gebeurtenissen en kun je beter een verhaallijn construeren.’

Om dat te vergemakkelijken, heeft TNO een speciale tool ontwikkeld, de EventViewer. Met gekleurde blokjes die beginnen en eindigen bij een bepaald framenummer in de videostroom worden relevante scènes grafisch gemarkeerd, zodat ze later snel terug te vinden zijn. Daardoor wordt ook het maken van een korte samenvatting van de verhaallijn mogelijk, plus het inzoomen op substantiële gebeurtenissen. Van Iersel: ‘Als je op zo’n blokje klikt, springen alle video’s naar dát bepaalde framenummer. Dan kun je ook weer sneller verbanden leggen.’

De Eventviewer is vooral nuttig in een meldkamer, waar een muur van schermen de opnames van tientallen beveiligingscamera’s tonen. Door die beelden te combineren kan TNO met de Eventviewer elke situatie reconstrueren.

Klokken gelijk

De EventViewer verlangt voor een goede werking dat alle video’s gesynchroniseerd zijn, dus even snel lopen. Dat gaat niet vanzelf. ‘Voor bewakingscamera’s is er geen standaard’, verklaart Van Iersel. ‘Er zijn heel veel verschillende systemen in gebruik. En vaak staan de klokken niet gelijk.’ Daarom maakt de EventViewer gebruik van MediaSync, een applicatie die is ontwikkeld door de softwaregroep van het NFI zelf. MediaSync zorgt dat de videostromen dezelfde frame-rate ofwel aantal opnamen per seconde hebben en een synchrone begin- en eindtijd.

Aan de grafische weergave in de EventViewer kunnen overzichtelijk andere zaken gekoppeld worden, zoals een getuigenverklaring of gegevens van mobiel telefoonverkeer. Uiteindelijk rolt er een verhaallijn uit over hoe verdachten, slachtoffer en getuigen en eventuele voertuigen gelopen of gereden hebben, of ze mobiel gebeld hebben, of getuigenverklaringen kloppen, et cetera.

Participanten

Het FES-Camera-3D-project richt zich, kort gezegd, op de reconstructie van mens- en voertuigbewegingen bij incidenten zoals een overval of schietpartij. Met videobeelden van bewakingscamera’s worden 2D- en 3D-modellen gemaakt. Het project dankt zijn naam en bestaan aan FES-gelden (Fonds Economische Structuurversterking). Het Nederlands Forensisch Instituut vroeg TNO om hulp bij het voorstel en de uitwerking. Naast een team van NFI, drie TNO’ers en een aio van de Universiteit van Amsterdam participeren politiekorpsen zoals Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam-Amstelland en het KLPD.

3D-model

Van een schietpartij in Rotterdam is zo een heel behoorlijke reconstructie gemaakt. Van Iersel: ‘Omdat dit geen klein incident was, is ook een 3D-model van de plaats delict gemaakt.’ Dat gebeurt met stereoluchtfoto’s en een hoogtekaart. In het 3D-programma kun je een virtuele camera plaatsen, die je exact positioneert waar de echte camera hangt. Daar kun je dan als het ware doorheen kijken. Met die virtuele camera en de echte videobeelden kun je vervolgens een nog completere reconstructie maken. ‘Dan kun je aannames, over de route van een auto bijvoorbeeld, inzichtelijker maken.’

Op dit moment wordt de EventViewer in een pilot getest bij zes politiekorpsen, inclusief het KLPD. ‘Het is een bètaversie’, benadrukt Van Iersel. ‘We willen graag horen wat men mist en wat er nog beter kan. Die terugkoppeling is belangrijk. Daarom zoeken we nog meer korpsen die mee willen testen.’

Lees meer op Kennislink:

Dit artikel is een publicatie van TNO magazine.
© TNO magazine, alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 21 juli 2009
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.