Je leest:

Teruggetrokken vader dupeert kind

Teruggetrokken vader dupeert kind

Auteur: | 14 november 2006

De manier waarop ouders ruziemaken heeft invloed op hoe ze met hun kinderen omgaan. Vooral de ruziestijl waarbij de ouders zich terugtrekken heeft een negatieve invloed op het kind: de vader wordt er emotioneel onbeschikbaar van en dit leidt tot onder andere meer angst, depressie en agressiviteit bij het kind.

Dat ruzie tussen de ouders invloed heeft op hun houding ten opzichte van de kinderen in het gezin, ligt voor de hand. Dat het ook uitmaakt hóe er wordt geruzied, ontdekten de onderzoekers van de Universiteit van Rochester en de Universiteit van Notre Dame. Zij volgden gedurende drie jaar 212 gezinnen met kinderen van 6 jaar oud.

Vijandigheid of terugtrekking

De onderzoekers keken naar de effecten van twee ruziestijlen: trekken de ouders zich terug in hun eigen wereld of is er sprake van vijandigheid. Zo kwamen ze erachter dat de manier van ruziemaken een andere invloed heeft op de moeder dan op de vader. Bij zowel een vijandige als een teruggetrokken echtgenoot hadden moeders moeite om warm, steunend en emotioneel beschikbaar te zijn voor hun kinderen. Vaders houding ten opzichte van de kinderen werd alleen negatief beïnvloed als hun vrouw zich terugtrok: vijandigheid tussen beide ouders had geen effect op zijn omgang met de kinderen.

Ruziestijlen: vijandigheid tussen echtelieden beïnvloedt vooral het ouderschap van de moeder, terwijl terugtrekking de vader emotioneel onbeschikbaar maakt en daardoor een negatief effect heeft op de kinderen.

Wanneer vaders houding veranderde door ruzie met zijn vrouw, had dit een sterk negatief effect had op de kinderen. Kinderen van emotioneel niet beschikbare vaders waren vaker angstig, gedeprimeerd, teruggetrokken, agressief of pasten zich minder goed aan op school. Werd de omgang tussen moeder en kind verstoord door echtelijke ruzies, dan had dit alleen invloed op de aanpassing op school.

Verschillende ruziestijlen, verschillende gevolgen

“Alles bij elkaar laat dit onderzoek zien hoe belangrijk een beter begrip van hoe ouders ruziemaken en hoe dit het gezin beïnvloedt eigenlijk is,”zegt Melissa Sturge-Apple, een van de onderzoekers. “Onze resultaten laten zien dat vijandigheid en terugtrekking van de ouders een negatief effect hebben op hun ouderschap en dat dit op zijn beurt weer de aanpassing van het kind negatief beïnvloedt. Verschillende ruziestijlen hebben hierbij verschillende gevolgen voor het kind en het gezin.”

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 14 november 2006
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.