Je leest:

Temperatuur blijft sowieso stijgen

Temperatuur blijft sowieso stijgen

Auteur: | 24 maart 2003

Een nieuw klimaatmodel dat was ontworpen om de klimaatsveranderingen gedurende de laatste vijftig jaar te simuleren, geeft aan dat de temperatuur op aarde gemiddeld ook zal blijven stijgen gedurende de komende vijftig jaar. Dat geldt ook indien staten op korte termijn maatregelen nemen om de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk te verminderen.

Wanneer zulke maatregelen achterwege blijven en de huidige toename van de uitstoot doorgaat, zal de temperatuur met 1-2 oC stijgen; als de uitstoot van kooldioxide (CO2) niet verder groeit en bovendien de uitstoot van schadelijke stoffen met dezelfde snelheid zou gaan afnemen als waarmee die nu stijgt, dan zal de temperatuurstijging in de komende vijftig jaar ongeveer 0,75 oC bedragen. Volgens James Hansen, die als onderzoeker aan het NASA Goddard Instituut voor Ruimtestudies een onderzoek van 19 instituten hiernaar leidt, is de meest waarschijnlijke temperatuurstijging – gezien de diverse technische ontwikkelingen en politieke maatregelen – zo’n 0,5 oC.

De genoemde waarden lijken redelijk betrouwbaar, omdat het model waarmee de berekeningen werden uitgevoerd, ook redelijk correcte (d.w.z. met de gemeten werkelijkheid) cijfers opleverde voor de afgelopen vijftig jaar. Bovendien is voor de komende vijftig jaar uitgegaan van twee verschillende aannames met betrekking tot de menselijke invloed. De eerste was dat de uitstoot van broeikasgassen zal blijven groeien zoals dat nu het geval is; de temperatuur stijgt in dat geval tot waarden die volgens Hansen gedurende de laatste paar honderdduizenden jaren niet zijn voorgekomen [noot: deze bewering lijkt niet te kloppen, want gedurende het laatste interglaciaal – het Eemien – zijn de temperaturen waarschijnlijk nog iets hoger geweest]. In het alternatieve scenario, waarin de uitstoot van schadelijke stoffen afneemt en de uitstoot van CO2 wordt gestabiliseerd, zal de temperatuur minder stijgen. Hansen is echter van mening dat dit scenario moeilijk te realiseren zal zijn.

Bij de studie is rekening gehouden met de volgende factoren: (1) het langdurige verblijf in de atmosfeer van broeikasgassen zoals kooldioxide, methaan en fluorchloorkoolwaterstoffen (fck’s), (2) fijne deeltjes die in de stratosfeer terechtkomen als gevolg van vulkanische erupties, (3) variaties in de zonne-energie die de aarde bereikt, (4) veranderingen in het ozongehalte, zowel nabij het aardoppervlak als hoog in de atmosfeer, (5) waterdamp in de stratosfeer, en (6) fijne deeltjes van verontreinigende stoffen zoals roet en sulfaten in de lagere delen van de atmosfeer.

Referentie

Hansen, J.E. et al., 2002. Climate forcings in Goddard Institute for Space Studies SI12000 simulations. Journal of Geophysical Research 107 (D18), p. 4347.

Lees ook meer nieuws op de website van NGV Geoniews

Dit artikel is een publicatie van NGV Geonieuws.
© NGV Geonieuws, alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 24 maart 2003
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.