Je leest:

Technologisch Toptalent 2009

Technologisch Toptalent 2009

Auteur: | 23 januari 2010

Met de Simon Stevin Gezelprijs zet de Technologiestichting STW elk jaar een veelbelovende STW-promovendus in het zonnetje. Met de prijs wil de STW talenten aanmoedigen om “op de ingeslagen weg voort te gaan, kansen te grijpen en verdere kennis en ervaring op te doen in technisch-wetenschappelijk onderzoek met toepassingspotentie”. In het boekje ‘Technologisch Toptalent 2009’ zijn de kandidaten voor 2009 beschreven: Luca Ferrarini, Koos Huijssen, Tim Idzenga, Ezra van Lanen, Raluca Marin-Perianu, Martine van der Ploeg, Rick Scholte, Wilbert van de Ven, Rik Wemmenhove en Jan-Willem van Wingerden.

De verkiezing van de Simon Stevin Gezel is een vast onderdeel van het jaarcongres van STW, dat in 2009 op 8 oktober plaatsvond in Nieuwegein’s Business Center onder leiding van dagvoorzitter Jan Douwe Kroeske. Drie finalisten, door een deskundige jury gekozen uit de lange lijst van genomineerden, kregen de opdracht het publiek in een korte presentatie te overtuigen van de wetenschappelijke en maatschappelijke waarde van hun werk.

De winnaar: Rick Scholte

Eppo Bruins reikt de prijs uit aan Rick Scholte.
technologiestichting STW

Met meer dan 50% van de stemmen wist dr.ir. Rick Scholte van de Technische Universiteit Eindhoven zijn medefinalisten achter zich te laten. “Draadloze sensornetwerken en windenergie zijn sterke en actuele onderwerpen; vooraf vond ik het dan ook moeilijk mijn kansen in te schatten”, aldus een verheugde Scholte. “De financiële bijdrage die aan de prijs verbonden is, ga ik gebruiken om de service van ons bedrijf Sorama te verbeteren.”

In een duidelijk en begrijpelijk pleidooi vertelde Scholte over zijn onderzoek op het gebied van sound imaging; het in beeld brengen van geluid met goede toepassing in praktische situaties. Het ‘Sound Imaging’-systeem is een meetrobot met microfoons die het geluidsniveau op honderden punten met een nauwkeurigheid van 1 millimeter meet en berekent.

De methode van Scholte maakt optimale omzetting van de ruimtelijke informatie uit verkregen akoestische hologrammen mogelijk, met zeer accurate uitkomsten, zonder dat het rekenproces noemenswaardig trager wordt. Op deze manier wordt zeer nauwkeurig een geluidsbron opgespoord, waardoor bijvoorbeeld de exacte oorsprong van geluidsoverlast in machines kan worden aangepakt. Dit geeft de ontwerper de gelegenheid om het ontwerp aan te passen, waardoor de irritante geluidsbron verdwijnt of in ieder geval minder wordt.

Raluca Marin-Perianu

Raluca Marin-Perianu.
technologiestichting STW

Het werk van dr. Raluca Marin-Perianu van de Universiteit Twente valt binnen het onderzoeksgebied van draadloze sensornetwerken. Haar onderzoek heeft betrekking op het ontdekken van beschikbare functionaliteit, het gedistribueerd samenvoegen van functies en het dynamische karakter binnen dit soort netwerken en toepassingen.

In aanvulling hierop heeft Marin-Perianu een aantal methoden ontwikkeld en geanalyseerd die de toepasbaarheid van de theorie aantonen. Uniek hieraan is dat de sensoren direct onderling communiceren. Vervolgens heeft zij de gevonden theorie in praktijk gebracht via haar onlangs gestarte spin-off bedrijf Inertia Technology.

Inertia Technology richt zich op het gebruik van draadloze bewegingssensoren, waarbij de activiteiten van personen en de interactie met objecten worden geanalyseerd en een real-time feedback kan worden gegeven. Toepassingsgebieden zijn onder andere de gezondheidszorg en de sport.

Jan-Willem van Wingerden

Jan-Willem van Wingerden.
technologiestichting STW

Dr.ir. Jan-Willem van Wingerden (Technische Universiteit Delft) slaagde erin de levensduur en werking te verbeteren van de nieuwe generatie windturbines door het ontwerpen van een slim rotorblad. De basis hiervan is het gebruik van slimme materialen (zoals slimme piëzo-elementen), die hun eigenschappen pas krijgen wanneer een actieve regelaar de relatie heeft bepaald tussen gemeten belastingen op het rotorblad en de stand van aerodynamische kleppen op het blad die als doel hebben de belasting te beperken.

Voor de instelling van de regelaar heeft Van Wingerden een nauwkeurig wiskundig model ontwikkeld dat de aerodynamica en de structurele dynamica van de rotor beschrijft. Door het ontwikkelen en testen van een prototype van het slimme rotorblad heeft Van Wingerden de industriële partners in het project weten te overtuigen van de kwaliteit van het onderzoek. Hij wordt erkend als één van de internationale experts op het gebied van de regeling van windturbines.

Lees de artikelen uit Technologisch Toptalent 2009:

De artikelen in Technologisch Toptalent 2009 werden geschreven door wetenschapsjournalist Sybe Rispens.

Dit artikel is een publicatie van Technologiestichting STW.
© Technologiestichting STW, alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 23 januari 2010
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.