Je leest:

Technologisch Toptalent 2007

Technologisch Toptalent 2007

De Simon Stevin Gezelprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een STW-onderzoeker die het jaar daarvoor is gepromoveerd en die gedurende de promotie-periode een proefschrift en publicaties van hoge wetenschappelijke kwaliteit heeft geproduceerd. Bovendien heeft hij of zij zich persoonlijk ingezet voor utilisatie.

STW-projectleiders kunnen hun meest succesvolle promovendi voordragen. Op een door STW te organiseren evenement krijgen drie genomineerde promovendi de gelegenheid om tijdens een presentatie een jury of publiek te overtuigen van hun prestaties. Aan de onderscheiding is een bedrag van vijfduizend euro verbonden dat de winnaar vrij mag besteden aan een activiteit die past binnen de doelstellingen van STW: wetenschap en utilisatie.

Foto: Ivar Pel

We hebben een winnaar!

Tijdens de STW-conferentie ‘Nieuwe Perspectieven’ op 4 oktober 2007 was het eerste deel van de middag ingeruimd voor de jaarlijks terugkerende strijd om de Simon Stevin Gezelprijs. De drie genomineerden waren Martijn Mies, Merle de Kreuk en Christian Nijhuis die op basis van hun ‘output’ op het terrein van wetenschap en toepassing in de top-drie waren gekozen. In een individueel optreden presenteerden zij het onderzoek, de resultaten en de praktische toepassing van die resultaten. Met stemkastjes liet het publiek weten wie de meest overtuigende was. Dit jaar werd Merle de Kreuk de winnaar. Zij kreeg de titel Simon Stevin Gezel 2007, de onderscheiding en het geldbedrag van vijfduizend euro.

Lovende woorden bij uitreiking

Chris Marcelis, die de Simon Stevin Gezelprijs namens STW uitreikte, benadrukte dat De Kreuk zich had onderscheiden door over de vinding in verschillende wetenschappelijke tijdschriften te publiceren, maar daarnaast ook in nauwe samenwerking met de gebruiker (DHV) echte toepassingen te onderzoeken. De zeer snelle commercialisatie van een reactor die water zuivert, was zonder de inzet van De Kreuk niet mogelijk geweest.

Foto: Ivar Pel

Bovenop haar prijs kreeg De Kreuk een symbolisch cadeau: een spiegel die staat voor het credo van Simon Stevin, namelijk het bruikbaar en toegankelijk maken van resultaten van wetenschappelijk onderzoek voor een groot publiek. Hij was het die zei: spiegheling (theorie) moet ten dienste staan van daet (toepassing). Daar mogen goede onderzoekers wat STW betreft zich aan spiegelen.

Lees de artikelen uit Technologisch Toptalent 2007:

De artikelen in de brochure Technologisch Toptalent 2007 werden geschreven door wetenschapsjournalist Bruno van Wayenburg.

Dit artikel is een publicatie van Technologiestichting STW.
© Technologiestichting STW, alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 15 januari 2008
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.