Je leest:

Technologisch Toptalent 2006

Technologisch Toptalent 2006

De in de Kennislink database opgenomen brochure Technologisch Toptalent 2006 van de Technologiestichting STW laat zien hoe onderzoekers de weg inslaan naar succes op hun vakgebied. De brochure geeft een dwarsdoorsnede van wat STW voor ogen staat bij het begeleiden van excellent onderzoek: het afleveren van ondernemende onderzoekers die een bijdrage leveren aan het oplossen van problemen in de maatschappij. Onder hen ook Michiel Pertijs, winnaar van de Simon Stevin Gezel verkiezing in 2006. Hij ontwierp een thermometer op een computerchip die tot op een tiende graad nauwkeurig meet.

Behalve Pertijs vertellen negen jonge onderzoekers die in 2005 zijn gepromoveerd over hun promotieonderzoek en wat daarna kwam. Ze geven aan waar hun promotie-onderzoek over ging, hoe zij hun kennis naar de maatschappij brachten en wat hun uitdagingen voor de toekomst zijn. De verhalen lopen uiteen van onderzoek aan een veelbelovende bacterie die zowel een nieuw medicijn als een nieuw plastic kan opleveren tot aan een methode voor het wegfilteren van storende heelalstraling. Of van de ontwikkeling van een pomp om transplanteerbare organen langer vers te houden tot de ontwikkeling van een nieuwe sensor om kooldioxide in het maagdarmkanaal te meten.

De technologiestichting STW is een belangrijke financier van onderzoek in de technische wetenschappen. STW-projecten worden vaak uitgevoerd door aio’s die wetenschappelijk inzicht koppelen aan ondernemingszin en doortastendheid. STW besloot deze aanstaande topwetenschappers met ingang van 2005 jaarlijks te eren met de titel Simon Stevin Gezel. Hieraan is een bedrag van vijfduizend euro verbonden, dat de winnaar vrij mag besteden aan een activiteit die past binnen de doelstellingen van STW.

Thermometerchip van prijswinnaar Michiel Pertijs. Foto: Ivar Pel

Simon Stevin Gezel-winnaar van 2006 is Michiel Pertijs. Hij maakte een thermometer om de temperatuur voor standaard-chips te meten die ook in laptops en mobiele telefoons zitten. De huidige techniek daarvoor is duur. Zijn thermometer op een computerchip meet snel en goedkoop tot op een tiende graad nauwkeurig. Pertijs trad na zijn promotie in dienst bij het Amerikaanse halfgeleiderbedrijf National Semiconductor in Delft.

Ook de andere geïnterviewde onderzoekers hebben inmiddels hun plek gevonden. Alle promovendi blijken gedreven wetenschappers te zijn die al in veel gevallen samenwerken met bedrijven of hun werk in een groter verband toegepast zien.

Lees de artikelen uit Technologisch Toptalent 2006:

De artikelen in de brochure Technologisch Toptalent 2006 werden geschreven door wetenschapsjournalist Bruno van Wayenburg.

Dit artikel is een publicatie van Technologiestichting STW.
© Technologiestichting STW, alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 15 januari 2007
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.