Je leest:

Te weinig hulp voor slachtoffers

Te weinig hulp voor slachtoffers

Auteur: | 15 maart 2006

Er gaapt nog een gigantische kloof tussen vraag en aanbod van slachtofferhulp. Dertig procent van de Nederlanders is niet tevreden over de manier waarop de politie hun behandelt bij het doen van aangifte. In andere delen van de wereld is het nog veel slechter gesteld met de hulp aan slachtoffers. Professor Jan van Dijk aanvaardde tien maart de leerstoel Victimology, human security and safety aan de Universiteit van Tilburg.

Niet alleen als er bij je ingebroken is of als je tasje gestolen wordt, maar ook als je een auto-ongeluk meemaakt of het slachtoffer bent van een ramp, heb je recht op slachtofferhulp. De kans dat je die hulp krijgt is alleen niet zo groot.

Uit slachtofferenquêtes, uitgevoerd in tachtig verschillende landen, blijkt dat per jaar één op de vier stadbewoners slachtoffer is van een misdrijf. De helft van die slachtoffers is ontevreden over de hulp die ze krijgen via de politie. In Nederland is het iets minder ernstig gesteld: in ons land is slechts één of de drie mensen ontevreden over de steun.

Foto: fonds slachtofferhulp.

Bijna alle slachtoffers zouden graag geholpen worden bij de verwerking van een misdrijf. “Maar in werkelijkheid ontvangt nog geen vier procent enige steun”, aldus professor van Dijk. Volgens van Dijk bestaat er nog een grote kloof tussen de vraag en het aanbod van slachtofferhulp.

Van Dijk bekleedt vanaf 10 maart een leerstoel in de victimologie, een vakgebied dat veel raakvlakken heeft met de criminologie. De victimologie onderzoekt slachtofferschap en strategieën om slachtofferhulp te verbeteren. In de leerstoel van van Dijk staat ook menselijke veiligheid centraal omdat criminaliteit slechts een van de bedreigingen vormt voor de mens.

In veel delen van de wereld wordt de menselijke veiligheid in de eerste plaats bedreigd door terrorisme, onderdrukkende dictaturen en burgeroorlogen. De hulp aan slachtoffers hiervan is nog niet zo ontwikkeld. Net zo gebrekkig is de hulp aan slachtoffers van natuurrampen. De Tsunami in Azië bijvoorbeeld heeft geleid tot grootscheepse en genereuze hulpverlening die helaas vaak gebrekkig is uitgevoerd, aldus van Dijk.

De bedreiging van de menselijke veiligheid staat pas sinds kort centraal in internationale veiligheidsvraagstukken. Tot voor kort stond in plaats van de menselijke veiligheid, de veiligheid of soevereiniteit van een land centraal. Volgens de nieuwe veiligheidsfilosofie moet de individuele veiligheid zelfs zwaarder wegen dan de nationale soevereiniteit. Als regeerders hun burgers niet meer kunnen beschermen, rechtvaardigt dit zelfs een ingreep van buitenaf, zo oordeelden de Verenigde Naties.

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 15 maart 2006

Discussieer mee

0

Vragen, opmerkingen of bijdragen over dit artikel of het onderwerp? Neem deel aan de discussie.

NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.