Je leest:

Talenknobbel door witte stof

Talenknobbel door witte stof

Auteur: | 13 april 2006

Mensen die meer witte stof in hun hersenen hebben kunnen makkelijker klankverschillen herkennen. Hoe meer witte stof er aanwezig is, hoe makkelijker de informatie zich verplaatst naar het gedeelte in de hersenen waar de klanken worden verwerkt.

Nieuwe onderzoeksresultaten van het University College London leggen voor het eerst een verband tussen de opbouw van de hersenen en het al dan niet hebben van een talenknobbel. “Op een hoger niveau kunnen we nu zelfs zeggen dat de vorm en structuur van de hersenen informatie verschaffen over de menselijke vaardigheden”, stelt Narly Golestani, één van de onderzoekers.

Witte stof

Uit het onderzoek bleek dat mensen die heel snel subtiele klankverschillen kunnen herkennen, beschikken over een grote hoeveelheid witte stof in dat gedeelte van het brein dat verantwoordelijk is voor de verwerking van klanken.

Aan de buitenkant van de hersenen is de grijze stof van de hersenschors gelegen, die uit cellichamen van zenuwcellen bestaat. Binnenin de hersenen bevindt zich de witte stof. Dit zijn de uitlopers van de zenuwcellen, waardoor de diverse delen van de hersenen onderling en met het ruggenmerg verbonden zijn. De witte kleur is het gevolg van de isolerende laag waarmee deze uitlopers zijn omgeven.(bron: http://www.hersenletsel.net)

“Het begrip van witte stof is aan het toenemen dankzij betere hersenscantechnologie”, zegt Adam Brickman, die onderzoek doet naar hersenstructuur aan het Columbia University Medical Center in New York. De witte “watten” in de hersenen zorgen voor isolatie en bevorderen de snelheid waarmee signalen zich een weg banen door de zenuwen.

Dada

Aan het onderzoek van Golestani deden 65 Franse volwassenen mee in de leeftijd van 21 tot 30 jaar. Geen van hen beschikte over relevante vreemde talenkennis. Aan de deelnemers werd gevraagd een onderscheid te maken tussen het Franse da (als in het Engelse woord dad) en het Hindi-woord da dat klinkt als ardent. Bij de Franse klank raakt de tong de boventanden, terwijl deze bij het Hindi-woord tegen het gehemelte duwt.

Het verschil tussen de klanken was vrij subtiel, en alleen aanwezig in de eerste 40 milliseconden. De snelste deelnemers hadden het verschil door binnen 8 minuten, de langzaamste waren na 20 minuten nog aan het gissen. De 11 snelste en 10 langzaamste leerders werden vervolgens blootgesteld aan een MRI-hersenscan. Daarbij werd gekeken naar dat gedeelte van het brein dat helpt om klanken te verwerken. De hersenscans onthulden dat de snelle leerders gemiddeld 70% meer witte stof in dit gebied hadden dan de langzame leerders.

bron: NewScientist

Informatiestroom

Hoe meer witte stof er aanwezig is in de hersenen, hoe makkelijker de informatie zich verplaatst naar het gedeelte waar de klanken worden verwerkt. “Het interessante aan het bestuderen van witte materie is dat het ons in staat stelt te begrijpen hoe de verschillende gebieden van het brein met elkaar in contact staan”, aldus Brickman. Golestani benadrukt wel dat de resultaten van dit onderzoek alleen iets zeggen over het menselijk vermogen om vreemde taalklanken te begrijpen en dat ze verder niks zeggen over andere aspecten van taal zoals grammatica.

Verder onderzoek is nodig om te ontdekken of de hoeveelheid witte stof in de hersenen genetisch bepaald is of dat het een kwestie is van ervaring en omgevingsfactoren. Op het moment nemen de onderzoekers tests af onder fonetici, specialisten in de bestudering van verschillende taalklanken, om te zien of de witte stof in hun hersenen samenhangt met de lengte van hun studie.

Bron: Fast language learners boast more white matter, NewScientist

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 13 april 2006
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.