Je leest:

Stroomnood door hittegolf

Stroomnood door hittegolf

Auteur: | 26 juli 2006

Voor de tweede keer deze zomer moest TenneT, de organisatie die de Nederlandse elektriciteitsvoorziening coördineert, haar stappenplan koelwaterbeperking in werking zetten. Door de hoge temperatuur van het rivierwater kunnen de elektriciteitscentrales niet genoeg afvalwarmte lozen zonder milieuproblemen te veroorzaken.

Op 25 juli besloot netwerkbeheerder TenneT fase twee van haar stappenplan koelwaterbeperking in werking te stellen. Dat gebeurt als energiecentrales door de combinatie van warm rivierwater en milieuwetgeving niet genoeg koelwater kunnen lozen om hun energieproductie hoog te houden. De operationele reserve, de extra energie die in noodgevallen ingezet kan worden, zakte daardoor tot onder de 700 megawatt.

Lage waterstand. bron: Geolution.nl

Bij Lobith komt de Rijn ons land binnen – te weinig en te warm, als je het aan energieproducenten vraagt. Hun elektriciteitscentrales leveren namelijk niet alleen stroom, maar ook afvalwarmte en die moet de centrale kwijt. Eén oplossing is het koelwater in een rivier lozen, maar dat heeft zijn beperkingen. Stijgt de watertemperatuur na bijmengen namelijk boven de 30oC, dan kan er milieuschade optreden. Algen overlijden, het zuurstofgehalte zakt en uiteindelijk krijgen planten en vissen daardoor problemen.

Omdat er minder en warmer water door de bedding stroomt dan in de winter, heeft bijmengen van zelfs een gelijke hoeveelheid warm water uit de centrale een grotere invloed op de temperatuur dan normaal. In de zomer is ook nog eens meer energie nodig door bijvoorbeeld veelvuldig gebruik van de airconditioning. De overheid vraagt consumenten dan ook verantwoordelijk om te springen met hun energiegebruik en bijvoorbeeld vaatwassers of wasmachines in de avonduren aan te zetten in plaats van midden op de dag. Dan is de watertemperatuur in de riveren namelijk het hoogst en het koelwaterprobleem dus het nijpendst.

Energiepark Eemshaven in Groningen, met op de voorgrond de Eemscentrale.

Ontheffing

In 2003 en 2004 vroeg TenneT de overheid ontheffing om de rivieren tijdelijk boven de 30oC te mogen verhitten. Staatsecretaris Schultz zal per centrale bekijken of en hoe ver die rivierwater met zijn afvalwarmte mag oververhitten. Door stroom te importeren uit het buitenland of incidenteel toch de productie te verhogen hoopt TenneT problemen met de energievoorziening te voorkomen.

In uiterste gevallen kan de organisatie producenten vragen een regio tijdelijk af te sluiten van het netwerk om ergere storingen te voorkomen. Volgens het KNMI houdt de hittegolf aan tot in augustus.

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 26 juli 2006
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.