Je leest:

Stroomgeulen op Mars

Stroomgeulen op Mars

Auteur: | 7 december 2006

Nog geen zeven jaar geleden sleet een klein stroompje een geul uit in een krater op Mars. Duidelijke sporen van vloeibaar water, denkt wetenschapper Michael Meyer. Door oude en nieuwe foto’s van onze buurplaneet te vergelijken ontdekte zijn team vers uitgesleten geultjes in twee kraters. Levenbrengend vloeibaar water op Mars?

Mars: droog, koud, ijle lucht, geen vulkanen, gebeurt nooit iets. Toch? Mooi niet, want het lijkt erop dat er nog steeds water stroomt op de rode planeet. Op nieuwe opnames van eerder gefotografeerde kraters zag onderzoeker Michael Meyer honderden meters lange stroomgeulen die lijken uitgesleten door vloeibaar water. Het is de eerste keer dat wetenschappers zulke duidelijke sporen zien van stroming op Mars.

Als er écht vloeibaar water voorkomt op onze buurplaneet, wordt leven op Mars meteen een stuk waarschijnlijker, al blijft het de vraag hoe goed zulk leven bestand is tegen de UV-straling van de zon die op Mars niet wordt tegengehouden door een ozonlaag.

Krater in de Centauri Montes-regio op Mars, gefotografeerd in 1999 (links) en in september 2005 (rechts). De uitgesleten geul is duidelijk zichtbaar. Heeft water deze sporen getrokken? bron: NASA / JPL / Malin Space Science Systems. Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

Voorlopig heeft Meyer’s team alleen nog maar verse beddingen gezien. Wat het kleurverschil tussen de lichte beddingen en donkere kraterwand veroorzaakt is onduidelijk. Neergeslagen zout uit opgedroogd water, afgezet sediment? In de kraters heeft sinds de laatste opnames van 7 jaar geleden in ieder geval ‘iets vloeibaars’ gestroomd.

Niet iedereen gelooft in vloeibare watervoorraden vlak onder het Marsoppervlak. Computersimulaties wijzen er juist op dat vloeibaar water alleen op kilometers onder het oppervlak voor kan komen. Bij de lage temperatuur op Mars – zonder broeikasatmosfeer als de aarde een frisse 107 graden onder het vriespunt – kan ook vloeibaar CO2 geulen uitslijten.

Stromingsgeul in een krater in het Terra Silenum-gebied op Mars. bron: NASA / JPL / Malin Space Science Systems.

De waarnemingen die Meyer in Science publiceerde zijn gemaakt met de Mars Global Surveyor-satelliet MGS. Die draait al tien jaar rond Mars, maar heeft sinds november 2006 niets meer van zich laten horen – NASA heeft de satelliet opgegeven. MGS maakte al in 2000 opnames van geulen op Mars. Aanvankelijk werden die toegeschreven aan stromend zand in de steile kraterwanden, maar Michael Malin van Malin Space Science Systems, dat een van de camera’s op de MGS-satelliet beheerde, besloot eerder gefotografeerde gebieden opnieuw te bekijken om de geulen beter in kaart te brengen. Dat onderzoek heeft nu laten zien dat stromende vloeistof de geulen veroorzaakt.

Volgens assistent-hoogleraar planetaire wetenschap Oded Aharanson van Caltech is de link tussen geulen en water ‘overtuigend’, maar is water maar één mogelijke verklaring voor de geulen. Malin is stelliger. ‘Deze verse afzettingen wijzen erop dat er op Mars vloeibaar water van onder de grond naar boven komt en kort over de hellingen stroomt’, zegt hij in een NASA-persbericht: ‘Dat roept de vraag op hoe dat water vloeibaar blijft onder de grond, hoe wijdverspreid het is en of er leven in voor kan komen Toekomstige missies kunnen daar antwoord op geven’.

Eerder nieuws over water op Mars

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 07 december 2006

NEMO Kennislink Agenda

NEMO Kennislink vertoont op deze plaats normaal gesproken wetenschappelijke activiteiten uit heel Nederland. Door de maatregelen tegen het nieuwe coronavirus zal daarvan een groot gedeelte worden afgelast. Omdat we geen achterhaalde informatie willen verspreiden, laten we voorlopig geen activiteiten zien.
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.