Je leest:

Stimulans voor Leidse talenstudies

Stimulans voor Leidse talenstudies

Auteur: | 24 augustus 2010

De Leidse talenstudies zitten weer in de lift sinds de universiteit taaldiversiteit heeft gekozen als één van haar profileringsgebieden. Met het geld dat de universiteit beschikbaar stelt, start een aantal nieuwe projecten. Kenmerkend voor de nieuwe onderzoeksprojecten is dat hierin verschillende taalkundige disciplines samenkomen.

Taalkundig Leiden gaat zich de komende jaren meer als een geheel profileren. “We willen meer kruisbestuiving tussen de verschillende taalkundige disciplines”, aldus Maarten Mous, hoogleraar Afrikaanse taalkunde en directeur van het Leidse onderzoeksinstituut LUCL. “Op die manier kunnen alle disciplines zich vernieuwen”.

Prof. dr. Maarten Mous

En dat is wat er de komende jaren gaat gebeuren. De universiteit heeft nog niet zolang geleden twaalf onderzoekslijnen aangewezen waarmee zij zich wil onderscheiden van andere universiteiten. Een ervan is Language Diversity in the World. Een opsteker voor de Leidse talenstudies: “Eindelijk erkenning dat de diversiteit aan talen die in Leiden bestudeerd wordt, uniek is”.

Van Afrikaanse talen tot Welsh

Het onder de aandacht brengen van de profileringsgebieden was in eerste instantie een kwestie van PR, zoals extra vermelding op de universiteitswebsite. Nu komen er ook universitaire gelden beschikbaar voor onderzoek. Mous: “Dat is een flinke stimulans voor de talenstudies. Per september komt er geld vrij voor drie aio’s, volgend jaar komen daar nog eens twee aio-posities bij. Daarnaast is er materieel budget voor het organiseren van symposia en dergelijke. De bestaande activiteiten van het onderzoeksinstituut worden ermee ondersteund en eind november komt er een publiekssymposium over tweetaligheid.”

In de nieuwe aio-projecten komen verschillende onderzoeksdisciplines samen. Zoals in het project over de woordvolgordeveranderingen in het Welsh. Dat is een samenwerking tussen Indo-Europese taalkunde en Moderne taalkunde: “Moderne syntactische theorieën worden toegepast op historisch taalmateriaal om taalverandering te verklaren”, aldus Mous. Of het project waarin Slavische talen, zoals het Russisch of het Pools, centraal staan. In dit geval worden Slavische talen gekoppeld aan semantiek. “Typerend voor de Slavische talen is dat je geen tijd uitdrukt, maar aspect. Aspect geeft het begin of het eind van een gebeurtenis weer. Zoals in het Nederlands het voltooid aspect aangeeft dat een gebeurtenis afgelopen – voltooid – is.”

“Het laatste project kijkt naar woordgeslacht in Afrikaanse talen. Die wijkt af van het Nederlands: wij delen de naamwoorden in naar mannelijk, vrouwelijk en onzijdig. Bij bepaalde Afrikaanse talen bestaat er naast een mannelijke en een vrouwelijke uitgang, ook een meervoudsuitgang. Dat is een vreemd verschijnsel. Door standaardmethoden te gebruiken uit de psycholinguïstiek, willen we onderzoeken hoe deze categorie is opgeslagen in de hersenen van gebruikers van deze Afrikaanse talen.”

De Faculteit der Geesteswetenschappen in Leiden.

Serieus onderzoek

De talenstudies lijken dus weer in de lift te zitten, nadat ze nog niet zo lang geleden hard werden getroffen door een flinke bezuinigingsronde van de universiteit. “We hebben een aantal specialismen moeten opgeven, zoals de Altaïsche talen (o.a. het Turks), de Tibetaanse talen en de computationele taalkunde. Deze pijnpunten proberen we nu langzaamaan te herstellen.” Maar de huidige aandacht voor de Leidse talenstudies laat volgens Mous zien dat het universiteitsbestuur hart heeft voor de talen. “Het is een opsteker, vooral voor het gevoel binnen de afdelingen. Het laat zien dat ons onderzoek serieus wordt genomen.” Mous kan daar nog een mooi nieuwtje aan toevoegen: “In 2011 mogen we een nieuwe track toevoegen aan onze bachelor taalwetenschap. In de nieuwe opleiding Taalwetenschap zullen we aandacht besteden aan de taalkundige kant van communicatie.”

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 24 augustus 2010
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.