Je leest:

Steun collega’s helpt tegen stress

Steun collega’s helpt tegen stress

Auteur: | 5 maart 2008

Zorg en werk combineren levert voor zowel mannen als vrouwen stress op. Vrouwen nemen wel het leeuwendeel van het huishouden en de zorgtaken op zich en voelen zich dan ook meer verantwoordelijk. En dat is niet zo goed voor hun gezondheid. Sociale steun van collega’s helpt, ontdekte promovenda Van Daalen.

Het combineren van werk en gezin kan op ruwweg twee manieren voor een hoop stress zorgen. Ofwel je neemt je werk mee naar huis en zit thuis nog dingen voor de baas af te maken, ofwel je neemt je gezinsperikelen mee naar je werk waardoor je dat werk minder goed doet. Zowel mannen als vrouwen hebben hiermee te maken, maar alleen voor vrouwen is thuis nog werken ook daadwerkelijk slecht voor de gezondheid. Gelukkig is er wel wat aan die stress te doen: met de juiste sociale steun gaat het beter. Dat concludeert Geertje van Daalen (UvT) in haar promotieonderzoek.

Steun van collega’s maar ook vrienden en familie helpt tegen thuis-werkstress.

Mannen en vrouwen verschillen wel in wat voor hen de meest effectieve sociale steun is. Zo zijn mannen erg gebaat bij steun van een leidinggevende, terwijl dit voor vrouwen juist averechts werkt. Zij hebben meer aan support van collega’s, want daarvan worden ze gezonder. Mannen hebben ook wel wat aan hun collega’s, maar dan op een andere manier: de stress die ze voelen vanwege het combineren van werk en gezin vermindert erdoor.

Vrouw hoofdverantwoordelijke voor huishouden en gezin

Waarom reageren vrouwen en mannen zo anders op hetzelfde probleem? Van Daalen ontdekte dat de gezondheid en het geluk van vrouwen afhangt van zowel werk als thuis, terwijl het welzijn van mannen juist hoofdzakelijk wordt bepaald door het werk. Dat is ook niet zo verwonderlijk, aangezien vrouwen vaak parttime werken en mannen meestal fulltime. De vrouw neemt bovendien het leeuwendeel van het huishouden en de zorgtaken voor haar rekening.

Zie ook:

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 05 maart 2008
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.