Je leest:

Spinozaprijs voor psycholoog Naomi Ellemers

Spinozaprijs voor psycholoog Naomi Ellemers

Auteurs: en | 8 juni 2010

Onder de winnaars van de Spinozapremie 2010 bevindt zich ook de Leidse psycholoog Naomi Ellemers. Zij specialiseerde zich in gedragsverandering en de verschillen tussen de seksen.

Leiden Universiteit met toestemming

Professor Naomi Ellemers studeerde in 1987 af aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ondertussen is ze hoogleraar sociale psychologie aan de Universiteit Leiden. Eén van ‘haar’ onderzoeksgebieden is seksisme. Vorig jaar droeg ze bijvoorbeeld bij aan het boek The glass ceiling in the 21st century. In die bijdrage stelt ze dat veel mensen tegenwoordig denken dat seksisme nauwelijks meer voorkomt. Dat blijkt niet het geval, maar het heeft wel een andere vorm aangenomen dan vroeger.

Volgens Ellemers maakte vrouwonvriendelijkheid plaats voor een soort welwillend seksisme, waarin bijvoorbeeld op de werkvloer aan vrouwen hulp wordt aangeboden (in de veronderstelling dat ze een bepaalde taak niet aankunnen) terwijl collega’s mannen zelf de klus laten opknappen. Het is moeilijk om tegen dit soort seksisme te protesteren, ontdekte Ellemers, omdat het net lijkt of iemand gewoon aardig doet. Maar ondertussen blijft zo wel een zekere mate van ongelijkheid tussen de seksen in stand, en voelen vrouwen zich er niet lekker bij.

Maar Ellemers onderzoek beperkt zich niet tot ongelijkheid tussen de seksen. Ze is ook geïnteresseerd in manier waarop mensen zich binnen een organisatie gedragen. Zo publiceerde ze onlangs een paper over de effecten van positieve discriminatie en vroeg ze zich vorig jaar af hoe het voelt als je het risico loopt om aan status te verliezen. Bovendien toonde ze aan dat mensen zich vooral inzetten als ze zich moreel kunnen identificeren met hun groep of organisatie. En dus niet als ze meer kunnen verdienen of betere loopbaanvooruitzichten hebben.

Ellemers wil haar prijs onder andere investeren in nieuwe instrumenten om hersenonderzoek te doen, zoals meer EEG caps.

Groenere auto

Ellemers ziet de premie als een erkenning voor de meerwaarde van haar vakgebied. “Gedragspsychologie lijkt moeilijk vergelijkbaar met ‘concrete’ wetenschappen zoals medicijnen, biologie en technologie. Maar het is ook belangrijk dat mensen iets nieuws, zoals een groenere auto of een beter medicijn, accepteren. Hebben we geen inzicht in de manieren waarop we gedragsveranderingen kunnen faciliteren, dan zijn nieuwe technologieën ook minder effectief.”

“Met de premie wil ik meer onderzoek doen naar onbewuste processen. Het meten daarvan is ingewikkeld en kostbaar. Zo hebben we twee EEG caps om hersengolven te meten, maar soms wel tien onderzoekers die ze willen gebruiken. Ook zie ik dit als een kans om beter naar buiten te communiceren over ons onderzoek, zodat er meer aandacht komt voor het vakgebied buiten ons eigen wereldje.”

Meer over de Spinozawinnaars van 2010

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 08 juni 2010
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.