Je leest:

Spiegelbeeld-moleculen

Spiegelbeeld-moleculen

De Nobelprijs voor scheikunde 2001 is een hommage aan de eerste Nobelprijswinnaar ooit, Jacobus van ‘t Hoff. Hij legde onder andere de basis voor de stereochemie en het zijn drie stereochemici die in 2001 het prijzengeld van 10 miljoen Zweedse kronen (2,26 miljoen gulden of 41,3 miljoen Bfr.) mogen verdelen. Zij ontwikkelden katalysatoren voor stereo-specifieke reacties om zo te discrimineren tussen stoffen waarvan de moleculen alleen verschillen in ruimtelijke structuur.

Tientallen jaren zijn er miljoenen bestrijdingsmiddelen en medicijnen teveel gebruikt. Veel van deze stoffen komen in twee spiegelbeeldvormen voor, waarvan maar eentje voor de gewenste werking nodig is. De helft had in deze gevallen volstaan.

William S. Knowles (84) haalde zijn PhD in 1942 aan de Columbia University. De Amerikaan werkte bij Monsanto Company in St. Louis in de Verenigde Staten tot zijn pensionering in 1986.

Ryoji Noyori (63) haalde zijn PhD in 1967 aan de Kyoto University. Sinds 1972 is hij als professor in de chemie verbonden aan de Nagoya University. Daarnaast is de Japanner sinds 2000 directeur van het onderzoekscentrum voor materiaalkunde aan diezelfde universiteit.

K. Barry Sharpless (60 jaar) haalde zijn PhD in 1968 aan de Stanford University. Sinds 1990 is de Amerikaan als professor in de chemie verbonden aan het Scripps Research Institute in La Jolla in de Verenigde Staten.

De spiegelbeelden hebben te maken met de ruimtelijke structuur van de moleculen. Methaan (CH4) kent geen spiegelbeeldvorm. Het is een symmetrisch molecuul: vier waterstofatomen (H) zitten op de hoekpunten van een denkbeeldige tetraëder rond een centraal koolstofatoom ©. Als we het molecuul spiegelen ziet het er exact hetzelfde uit. Dat verandert als op de vier hoekpunten van de tetraëder vier verschillende atomen of groepen zitten. Bij deze asymmetrische verdeling spreken we van een chiraal koolstofatoom. Dan is een spiegelbeeld van het molecuul nooit meer zo te draaien dat het past op het orgineel. Deze spiegelbeeldmoleculen hebben precies dezelfde chemische samenstelling, maar verschillen in structuur zoals een linkerhand verschilt van een rechterhand. Ze heten stereo-isomeren of enantiomeren. Bij een chemische reactie ontstaan meestal beide vormen. De chemische processen in levende organismen hebben juist veelal een sterke voorkeur voor één van de twee spiegelvormen. Zo kunnen onze lichamen maar één stereo-vorm van glucose verwerken en komen aminozuren en enzymen maar in één spiegelbeeldvariant voor. Soms gebruikt de natuur beide vormen, maar elke voor een andere functie. Zo trekt het feromoon olean, een seksuele lokstof bij fruitvliegen, in de ene vorm alleen vrouwtjes aan en in de andere enkel mannetjes. Die natuurlijke voorkeur voor één van de spiegelvormen vraagt om medicijnen, insecticiden en geur- en smaakstoffen die ook stereospecifiek zijn zodat ze optimaal werken. De chemische industrie heeft daarom een sterke behoefte aan manieren om specifieke spiegelvormen te synthetiseren. Het was echter lang onzeker of dergelijke reacties ook buiten levende organismen tot stand konden worden gebracht. De Nobelprijs voor scheikunde gaat in 2001 naar onderzoek dat dicht aan ligt tegen industriële toepassingen. De drie prijswinnaars hebben stereospecifieke reacties ontwikkeld die zeer snel hun toepassing vonden in de industrie. Eén helft van de Nobelprijs voor scheikunde gaat gedeeld naar William S. Knowles en Ryoji Noyori voor hun werk aan katalyse van stereospecifieke hydrogeneringsreacties. De andere helft gaat naar K. Barry Sharpless voor zijn werk aan oxidatiereacties.

Hydrogenering

Limoneen is een geurstof die in twee spiegelvormen voorkomt. Onze neus kan die onderscheiden: de een ruikt naar sinaasappel, de ander naar citroen. Het iets donkerdere koolstofatoom is het chirale koolstofatoom met de vier verschillende groepen eraan.

In 1968 werkte de Amerikaan Knowles bij Monsanto in St. Louis (VS) aan katalysatoren. Een katalysator is een stof die een reactie eenvoudiger helpt te verlopen, zonder daarbij zelf omgezet te worden. Het handige daarvan is dat één katalysatorcomplex tienduizenden productmoleculen kan produceren. Knowles wou een katalysator bouwen die zijn eigen asymmetrie kon overgeven aan een symmetrisch substraat, zodat een product zou ontstaan bestaande uit één spiegelvorm. Hij ontdekte dat hij met bepaalde overgangsmetalen dergelijke chirale katalysatoren kon maken voor hydrogeneringsreacties. Bij dergelijke reacties binden waterstofatomen van H2 aan de koolstofatomen van een dubbele binding. Knowles ging uit van een bestaande katalysator, een rhodiumcomplex. Hij verving hierin identieke groepen door niet-identieke groepen. Zijn hoofddoel was een methode om op industriële wijze een medicijn tegen de ziekte van Parkinson te maken. Zijn eerste poging werkte niet optimaal: het produceerde een mengsel met slechts 15% overmaat van de gewenste spiegelvorm. Het bewees echter dat zo’n reactie mogelijk is. Door diverse verwante katalysatoren te testen, vond Knowles uiteindelijk een complex dat een opbrengst gaf van bijna honderd procent. Dit was de eerste industriële toepassing van katalytische asymmetrische synthese. Anderen, onder meer de anorganicus J. Halpern, ontrafelden het reactiemechanisme. De katalysator bindt tegelijkertijd het substraat en het waterstof, waarna beide met elkaar reageren. Die katalysator kan de stoffen op twee manieren binden. De vorming van het ene tussencomplex kost minder energie dan van het andere, waardoor een van de twee paden de voorkeur krijgt. Hoe groter het energieverschil is, hoe beter de katalysator discrimineert voor één van de twee spiegelvormen en hoe hoger dus de opbrengst zal zijn.

Medicijnen

De Japanner Noyori krijgt de Nobelprijs voor scheikunde omdat hij het arsenaal aan katalysatoren voor hydrogeneringsreacties flink uitbreidde en verbeterde. Noyori experimenteerde met verschillende overgangsmetalen in het centrum van de katalysatoren. Door in plaats van rhodium het overgangsmetaal ruthenium te gebruiken, maakte hij een katalysator die breed toepasbaar was op een groot aantal stoffen, onder andere voor industriële synthese van een aantal antibiotica. In 1980 legde Sharpless, de derde Nobelprijswinnaar, de basis voor de ontwikkeling van vergelijkbare katalysatoren voor oxidatiereacties. Hij maakte daarmee belangrijke tussenproducten voor de chemische industrie. Dit maakte grootschalige productie mogelijk van R-glycidol, een uitgangsstof voor de synthese van bijvoorbeeld hartmedicijnen zoals bètablokkers. Zijn methode wordt nog wereldwijd toegepast.

Intermezzo

Beroemde voorgangers

1815

De Fransman Jean-Baptiste Biot ontdekt dat gepolariseerd licht verandert als hij het door suikeroplossingen heen schijnt. Bij ‘gewoon licht’ komen elektromagnetische trillingen voor in alle richtingen loodrecht op de voortplantingsrichting. Door dit licht te filteren, kan een bundel gemaakt worden waarin slechts één trillingsrichting voorkomt. Een modern voorbeeld is het glas van een polaroidbril. Twee polaroidglas op elkaar, die 90 graden ten opzichte van elkaar zijn gedraaid laten geen licht door. Het tweede glas blokkeert het enige licht dat het eerste glas doorlaat. Als we Biot’s suikeroplossingen tussen de gekruiste glazen zetten, zien we wel licht. Het wordt weer donker als we één van de glazen iets draaien. De suiker in de oplossing roteert de polarisatie. Stoffen die deze eigenschap hebben, noemen we optisch actief.

1848

Louis Pasteur ziet onder zijn microscoop dat de kristallen van wijnsteenzuur (natriumammoniumtartraat) in twee vormen voorkomen die precies elkaars spiegelbeeld zijn. Ze lijken op elkaar als een linker- en een rechterhandschoen. Ze zijn gelijk qua molecuulgewicht, smeltpunt en dergelijke, maar verschillen in de manier waarop ze licht polariseren. De ene vorm roteert het licht rechtsom, de andere vorm linksom. Een oplossing met beide vormen is niet optisch actief. Pasteur formuleerde de theorie dat optische activiteit samenhangt met de ruimtelijke structuur van de moleculen waaruit de stof is opgebouwd.

1874

De Nederlander Jacobus van ‘t Hoff en de Fransman Le Bel bedenken los van elkaar dat moleculen niet in een plat vlak liggen, zoals toen nog algemeen werd aangenomen, maar een ruimtelijke structuur hebben. Zo liggen de vier groepen rond een koolstofatoom als het ware op de hoekpunten van een tetraëder. Van ’t Hoff maakt van karton zelf tetraëders om collega’s te overtuigen van zijn gelijk.

1894

De Duitser Emil Fischer identificeert zestien verschillende stereo-isomeren voor de aldohexosen (C6H12O6), het bekendste voorbeeld is D-glucose, dat gevormd wordt door planten tijdens de fotosynthese. Hij maakt synthetische fruitsuikers, bestaande uit vijf tot zes koolstofatomen, maar ook suikers met langere ketens tot negen koolstofatomen, die niet natuurlijk voorkomen. Gist blijkt een deel van deze synthetische suikers, net als bij natuurlijke suikers, om te kunnen zetten in alcohol en koolstofdioxide. Dit lukte echter niet meer als de stereochemische configuratie werd veranderd. Voor moleculen die zijn betrokken bij de stofwisseling van organismen bleek de ruimtelijke structuur dus belangrijker dan de lengte van het molecuul. Fischer is de bedenker van de metafoor van de sleutel en het slot voor een molecuul en een receptor. De receptoren in de cellen van een organisme, plant of dier, zijn zo gevormd dat één vorm past en de andere niet of slecht. Alleen de juiste combinatie heeft de juiste biologische respons tot gevolg. In 1902 ontving Fischer de Nobelprijs voor scheikunde voor zijn werk aan suiker- en purinesynthesen.

1912

De Nederlander Teunis van der Linden synthetiseert vier van de negen stereo-isomeren van hexachloorcyclohexaan (HCH). Dertig jaar later wordt hij hiermee wereldberoemd, omdat Engelse onderzoekers aantonen dat een van deze isomeren een sterk insecticide is. Het wordt bekend onder de naam lindaan. In de jaren zeventig kwamen veel bestrijdingsmiddelen in opspraak vanwege de slechte afbreekbaarheid en de schadelijkheid voor het milieu. Lindaan behoorde niet bij de grootste boosdoeners, maar bleek ook slecht afbreekbaar. Het wordt nu vrijwel nergens meer toegepast.

1960

Op dramatische wijze wordt duidelijk hoe verschillend het effect kan zijn van de twee spiegelbeeldvormen van een molecuul. Het geneesmiddel Softenon, dat aanstaande moeders krijgen tegen misselijkheid, veroorzaakt ernstige afwijkingen bij hun baby’s. Het medicijn bevat twee stereo-isomeren van thalidomide. De ene werkte als medicijn, de andere verstoorde de ontwikkeling van de jonge vrucht. Er zijn nu overigens aanwijzingen dat deze verklaring niet geheel klopt, ook de manier waarop thalidomide wordt afgebroken in het lichaam speelt waarschijnlijk een rol (zie ook N&T, 7/8, 2001, Een tweede kans voor Softenon). h3. 2001

Productie van enkelvoudige enantiomeren is vandaag de dag een miljoenenbusiness voor de farmaceutische industrie. In 2000 verdienden zij wereldwijd 133 miljard dollar aan de verkoop van dergelijke medicijnen. En dat bedrag groeit per jaar met 13%. Voordeel van deze medicijnen is niet alleen het verkleinen van de kans op bijwerkingen. Van twee enantiomeren is vaak slechts een van de twee actief. Er is dus minder verspilling en besparing van de kosten door minder grondstoffengebruik. Soms patenteren medicijnfabrikanten de individuele enantiomeren om het patent een langer geldingsduur te laten hebben.

Dit artikel is een publicatie van Natuurwetenschap & Techniek.
© Natuurwetenschap & Techniek, alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 01 december 2001
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.