Taalwetenschappen

De taalwetenschap, taalkunde of linguïstiek houdt zich bezig met de structuur van klanken, woorden en zinnen en de manier waarop taal verwerkt en gebruikt wordt. De taalwetenschap is een populair onderzoeksterrein over de hele wereld, maar zeker ook in Nederland. Nederland heeft het grootste aantal taalkundigen per hoofd van de bevolking en de Nederlandse taalwetenschap staat internationaal in hoog aanzien. De structuur van talen wordt vooral bestudeerd in relatie tot andere talen, om zo de universele eigenschappen van talen vast te kunnen stellen. Daarnaast wordt onderzocht hoe taal verwerkt wordt in de hersenen, en hoe taal gebruikt wordt in het dagelijks leven. Psychologische en sociale factoren spelen in dit laatste type onderzoek een belangrijke rol. Het toegepaste onderzoek ten slotte, houdt zich vooral bezig met de manier waarop computers taal kunnen leren begrijpen en produceren. Taal- en spraaktechnologie (TST) is het algemene woord voor allerlei technieken waarmee de computer communiceert met zijn gebruiker door middel van menselijke taal. Kennislink schrijft over de volle breedte van de taalwetenschap. De artikelen over TST zijn tussen 2008 en 2011 tot stand gekomen door financiering vanuit STEVIN en gebundeld in de dossiers Taal- en spraaktechnologie en STEVIN 2004-2010.

Betrokken organisaties

  • LOT (Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap)
  • INL (Instituut voor Nederlandse Lexicologie)
  • FA (Fryske Akademy)
  • Max Planck Instituut

Taalwetenschappen publicaties

1–0 van 0
Weergave: Relevantie / Datum

Geen publicaties gevonden.