Je leest:

Seismisch onderzoek op zee hindert bij 1-20 kHz walvisachtigen.

Seismisch onderzoek op zee hindert bij 1-20 kHz walvisachtigen.

Auteur: | 15 september 2004

Het is al lang bekend dat veel zeezoogdieren hinder ondervinden van seismisch onderzoek op zee; enkele strandingen van walvissen zijn toegeschreven aan desoriëntatie als gevolg van de geluidsgolven.

Bij sommige typen seismisch onderzoek wordt de zeebodem met een soort luchtgeweer (airgun) vanaf schepen gepenetreerd, waarbij geluidsgolven worden opgewekt; ook kunnen springladingen tot ontploffing worden gebracht. De dieren moeten daar in ieder geval hinder van ondervinden, want na een opgewekte geluidsgolf ontvluchten ze het gebied tot zo’n 10 km ver. Mede daarom nam de Verenigde Staten al in 1972 een wet aan die strenge beperkingen stelde aan seismisch onderzoek vanaf schepen.

Tot nu toe was echter weinig bekend van de onderliggende problematiek. Omdat seismisch onderzoek steeds belangrijker wordt (er bestaan zo’n 100 schepen voor zulk seismisch onderzoek; dagelijks zijn daarvan 15-20 actief), is het echter van groot economisch belang dat er geen zinloze beperkingen aan dit onderzoek worden opgelegd.

Daarom is vanaf een onderzoeksschip waarop 20 ‘luchtgeweren’ aanwezig zijn, onderzoek gedaan naar de hinder die de dieren ondervinden, afhankelijk van de geluidssterkte en de frequentie van het geluid, zowel in diep als in ondiep water. Dit gestructureerde onderzoek heeft nu eindelijk kwantitatieve gegevens opgeleverd over de hinder die zeezoogdieren (en vooral walvissen) ondervinden van dit soort seismisch onderzoek.

Het onderzoeksschip "Maurice Ewing’ met een serie van 20 airguns

Uit het onderzoek kwam ondermeer naar voren dat de gevolgen van laagfrequente golven in diep water tot nu toe werden overschat, en in ondiep water juist onderschat. Walvissen blijken verder erg gevoelig voor geluidsgolven met een frequentie van 1-20 kHz; de meeste ‘luchtgeweren’ wekken een geluidsgolf op van slechts 5-100 Hz, en kunnen volgens dit onderzoek dus zonder nadelige gevolgen voor walvisachtigen worden toegepast. Werkmethoden waarbij geluidsgolven ontstaan met frequenties van 1-20 kHz zullen echter waarschijnlijk definitief worden verboden.

Literatuur:

Tolstoy, M., Diebold, J.B., Webb, S.C., Bohnenstiel, D.R., Chapp, E., Holmes, R.C. & Rawson, M., 2004. Broadband calibration of R/V Ewing/seismic sources. Geophysical Research Letters31, doi:10.129/2004GL020234.

Lees ook meer nieuws op de website van NGV Geoniews

Dit artikel is een publicatie van NGV Geonieuws.
© NGV Geonieuws, alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 15 september 2004
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.