Je leest:

Schrijven niet slechter door MSN

Schrijven niet slechter door MSN

Auteur: | 20 mei 2008

Uit onderzoek van wetenschappers aan de University of Toronto (Ca.) blijkt dat MSN- en sms-taal lang niet zo slecht is voor de taalvaardigheid van scholieren als veel volwassenen denken. Zo zijn er wel degelijk regels verbonden aan het gebruik ervan. Uit ander onderzoek lijkt te blijken dat veel chatten geen negatief effect heeft op de kwaliteit van opstellen en werkstukken.

Sinds de opkomst van chatten en sms’en in het begin van de jaren ‘90 is er volop discussie gaande: is al dat gechat nou slecht voor de lees- en schrijfvaardigheid van kinderen of niet? Ouders en leraren vinden vaak van wel. Als ze meelezen over de schouder van hun kind zien ze voor hen onbegrijpelijke zinnen op het computerscherm verschijnen. Leraren melden zo nu en dan geschrokken dat een leerling een term als ’ 1 en ander’ in een werkstuk heeft gebruikt. In Oude Pekela is zelfs een basisschool die het gebruik van MSN- en sms-taal heeft verboden, omdat dit de ontwikkeling van ‘goed’ Nederlands zou belemmeren.

Sms wordt vooral veel gebruikt door jongeren, omdat het relatief goedkoop is ten opzichte van de kosten van een mobiel telefoongesprek, en omdat het mogelijk is berichten te versturen in omgevingen waar het onmogelijk is te spreken, zoals in een discotheek.

Onderzoekers van de University of Toronto (Ca.) zijn het hier niet mee eens. Sali Tagliamonte en Derek Denis vinden juist dat het allemaal wel meevalt met het losbandige gebruik van chattaal. Zij hebben meer dan een miljoen woorden in chattaal en een kwart miljoen gesproken woorden geanalyseerd. Deze woorden waren geproduceerd door 72 jongeren tussen de 15 en 20 jaar. Uit hun analyse blijkt dat chattaal aan strengere regels verbonden is dan gesproken taal. Hun conclusie is dat chattaal wordt gevormd door de samensmelting van formele schrijftaal en informele spreektaal en dus helemaal niet zo losbandig is als sommige volwassenen denken. Daarnaast hebben zij aangetoond dat afkortingen ( LOL in plaats van ’ Laugh Out Loud‘) en vervangingen ( 4 in plaats van ’ for’) een stuk minder vaak gebruikt worden dan volwassenen denken.

Maar heeft het gebruik van zulke chattaal nou een nadelige invloed op de schrijfvaardigheid? In het NRC (februari 2001) stelt René Appel, bijzonder hoogleraar Nederlands als tweede taal, dat het allemaal wel mee zal vallen. Om chattaal te kunnen lezen en schrijven moet je creatief met taal kunnen omgaan en dus weten hoe het eigenlijk echt hoort. Ook Hans Bennis, hoogleraar Taalvariatie aan de UvA, verklaart tegenover Onze Taal (juli 2006) dat zolang jongeren zich bewust zijn van de standaardtaal en de chattaal, zij hiertussen zullen kunnen switchen en er dus geen reden tot zorg is voor ouders en leraren.

De 15-jarige Nikki Allers uit Haelen heeft in 2007 De Gouden Duim gewonnen met deze sms: “b&iw! srry dak 2L8 b&: b& mt mn nwe gbrde trui Rgns 8ter blyvn Hkn: mst ds 1st nr Oma, om ’m te ltn mkn!”. Vertaling: “ben ik weer! sorry dat ik te laat ben: ben met mijn nieuwe gebreide trui ergens achter blijven haken. Moest dus eerst naar oma, om hem te laten maken”.

Echt kwalitatief, meetbaar onderzoek naar de invloed van chattaal op de schrijfvaardigheid van scholieren heeft nog niet plaatsgevonden. Wilbert Spooren, hoogleraar Taal & Communicatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, is wel bezig met zo’n onderzoek dat in de loop van dit jaar gepubliceerd zal worden. Hoewel de definitieve conclusies nog niet bekend zijn, lijkt vooralsnog dat de opstellen van bovenbouw-scholieren niet slechter worden naarmate de scholier meer tijd achter MSN of zijn mobieltje doorbrengt.

Zie ook:

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 20 mei 2008
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.