Je leest:

Schrijfwedstrijd Oorlog & Vrede

Schrijfwedstrijd Oorlog & Vrede

Auteur: | 1 september 2009

Schrijf een artikel over hoe een oorlog eerder beëindigd had kunnen worden. Je mag zelf een oorlog uit de wereldgeschiedenis kiezen.

Dat is de opdracht in deze schrijfwedstrijd. Moeilijk? Kijk dan eens naar het volgende voorbeeld.

De Trojaanse Oorlog

Iedereen kent het beroemde epos de Ilias van de Griekse dichter Homerus.

Tijdens een huwelijk wint de Trojaanse prins Paris als jurylid bij een beauty contest de Griekse schone Helena. Paris zeilt met zijn makkers naar Griekenland , schaakt Helena en vaart terug naar Troje. Menelaos, koning van het Griekse Sparta en man van Helena, bemerkt de verdwijning van Helena en zint op wraak. Hij trommelt alle Grieken op, waaronder de bijna onkwetsbare Achilles, diens goede vriend Patroklos en de ziener Calchas. De Griekse vloot licht haar anker en zet koers richting Troje.

Na tien jaar strijd heeft nog geen enkel kamp de ander de definitieve nederlaag toegebracht. Na een twist tussen Agamemnon, koning van het Griekse Mycene en broer van Menelaos, en Achilles weigert laatstgenoemde verder te vechten. De Trojanen zijn hierdoor aan de winnende hand. Als laatste redmiddel kruipt Patroklos in de wapenrusting van zijn goede vriend Achilles en trekt ten strijde. Het plan werkt; de Grieken duwen de Trojanen terug naar hun eigen stadsmuren. Hektor, zoon van de Trojaanse koning Priamos, doorziet het plan, doodt Patroklos en rooft diens wapenrusting. Achilles is kapot van verdriet en wil revanche. Hij trekt zijn nieuwe wapenrusting aan, begeeft zich naar het slagveld en laat een spoor van bloed achter zich. Ook Hektor sterft onder het zwaard van de Griekse held. De Grieken zijn nu bijna onverslaanbaar. Wanneer Achilles de poorten van Troje wil openen, treft Paris hem met een pijl op zijn kwetsbare lichaamsdeel: zijn hiel. Achilles sterft. De strijd duurt voort. Totdat ziener Calchas met een plan komt: bouw een metershoog houten paard, verstop er soldaten in en laat het voor de Trojanen achter. En zo geschiedt. De Trojanen trekken het paard binnen de stadsmuren en wanneer ’s nachts de dronken Trojanen slapen, kruipen de gewapende Grieken uit het paard, verslaan de Trojanen en nemen de stad in.

Einde verhaal.

Maar … wat als …

 • de Grieken en Trojanen een vredesverdrag hadden getekend
 • Paris zijn prijs niet was gaan halen
 • Patroklos niet in de wapenrusting van Achilles was gekropen
 • Hektor Patroklos niet had gedood
 • Hektor Achilles had verslagen
 • de pijl van Paris de hiel van Achilles niet geraakt had
 • Calchas de list met het houten paard niet verzonnen had
 • de Trojanen het houten paard niet binnen de muren van de stad Troje hadden getrokken of

Dan had de Trojaanse Oorlog een heel ander verloop gehad.

Ben je nu geïnspireerd, maar weet je geen oorlog? Kijk dan eens op deze overzichtslijst met oorlogen

Lees voor de aardigheid ook eens het boek Wat als? van Robert Cowley

De wedstrijdregels in een notendop

Hoe doe je mee?

 1. Schrijf een artikel over hoe een oorlog eerder beëindigd had kunnen worden. Je mag zelf een oorlog uit de wereldgeschiedenis kiezen. Ga in je artikel in op de oorzaken en de gevolgen van de oorlog. Bespreek ook de gevolgen als er eerder vrede was gesloten. Kijk voor tips voor het schrijven van een populairwetenschappelijk artikel in deze spiekbrief. Het artikel mag niet langer dan 1000 woorden zijn.
 2. Stuur je artikel in Word vóór 15 november 2009 op naar dit adres. Vermeld bij je inzending duidelijk je naam en leeftijd.

Hoe kun je winnen?

Uit alle inzendingen kiest een jury bestaande uit redactieleden van Kennislink een prijswinnaar. Bij de beoordeling van de inzendingen wordt gekeken naar originaliteit en schrijfvaardigheid.

Wat kun je winnen?

 1. Publicatie van jouw artikel op Kennislink en Geschiedenis & Archeologie
 2. Een ‘Geschiedenisprijzenpakket’ met:
  • de historische game Caesar IV
  • het gezelschapsspel Carcassonne
  • het boek D-Day. Van de landing in Normandië tot de bevrijding van Parijs van Anthony Beevor (Uitgever Ambo Anthos)

D-Day. Van de landing in Normandië tot de bevrijding van Parijs van Anthony Beevor (Uitgever Ambo Anthos)

Let op!

 • De schrijfwedstrijd sluit maandag 15 november 2009 om 17.00 uur. Inzendingen die nà 15 november binnenkomen zijn automatisch uitgesloten van deelname.
 • Medewerkers van Kennislink en NEMO zijn automatisch uitgesloten van deelname.
 • De winnaar wordt op maandag 21 december 2009 bekendgemaakt op Kennislink en Geschiedenis & Archeologie. De winnaar ontvangt persoonlijk bericht.
 • Over de uitslag van de wedstrijd kan niet gecorrespondeerd worden.
 • De redactie van Kennislink behoudt het recht om (eind)redactionele ingrepen op het stuk toe te passen.
 • De schrijver van het artikel draagt de auteursrechten op het artikel over aan Kennislink.

Deze schrijfwedstrijd vindt plaats in het kader van de Week van de Geschiedenis 2009.

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 01 september 2009

Discussieer mee

0

Vragen, opmerkingen of bijdragen over dit artikel of het onderwerp? Neem deel aan de discussie.

NEMO Kennislink Agenda

NEMO Kennislink vertoont op deze plaats normaal gesproken wetenschappelijke activiteiten uit heel Nederland. Door de maatregelen tegen het nieuwe coronavirus zal daarvan een groot gedeelte worden afgelast. Omdat we geen achterhaalde informatie willen verspreiden, laten we voorlopig geen activiteiten zien.
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.